Informatiesessie ‘De wolf en preventiemaatregelen’

Sinds 21 maart vallen de gemeenten Heerde en Oldebroek onder het aangewezen leefgebied van de wolf, omdat hier een wolvenroedel aanwezig is. In dit gebied kunnen schapen- en geitenhouders maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Op maandag 14 juni gaat de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland (de ‘wolvencommissie’) het gesprek aan met schapen- en geitenhouders in deze gemeenten over maatregelen om schade zoveel als mogelijk te voorkomen.

In de online sessie krijgen veehouders informatie over wat de wolf in onze regio betekent en wat ze ertegen kunnen doen. Zo wordt er stilgestaan bij de praktische uitvoering van de afrastering en uitgangspunten voor een subsidieaanvraag. U kunt ervaringen delen met andere schapenhouders en een virtueel kijkje nemen bij de vijf wolf-werende afrasteringen waarvoor de provincie Gelderland subsidie geeft.

Aanmelding

De informatiesessie is online (via Teams) op maandag 14 juni van 19.30-20.45 uur.
Bent u schapen- of geitenhouder (professioneel of hobbymatig), dan kun u zich aanmelden via wolvencommissie@gelderland.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en hoeveel schapen/geiten/vee u weidt. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met een inloglink. 

Kijk op www.gelderland.nl/wolvencommissie voor meer informatie.