Maatregelen tegen de eikenprocessierups

Het is weer zover. De eikenprocessierups is ook dit jaar weer actief in onze gemeente. Deze rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal en kan mensen huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen bezorgen. De gemeente Oldebroek neemt maatregelen om de rups zo veel mogelijk te bestrijden. Dit doen we op de volgende manieren.

Zuigmethode

Binnen de bebouwde kom worden de nesten uit de bomen gezogen met een hoogwerker en grote stofzuiger. Er vinden twee zuigrondes plaats, in mei en augustus. De gemeente monitort zelf de eiken en stuurt wanneer er rupsen en/of nesten in de eik aanwezig zijn, daar de bestrijder langs.
Alleen voor laaghangende nesten bij urgente locaties zoals een speelterrein, scholen of een winkelcentrum en bejaardentehuis kunt u een melding doen. Deze wordt dezelfde dag of uiterlijk de dag erop behandeld.

Spuiten met Xentari

In het buitengebied, in de eiken waar geen nestkasten hangen, benevelt een speciaal bedrijf de bomen met het biologische gewasbeschermingsmiddel Xentari. Er kan enige overlast zijn van de nevel en de aannemer zal rekening houden met voorbijgangers, ook werkt de aannemer 's nachts.

Pilot bestrijding door natuurlijke vijanden

Vanaf het voorjaar 2019 is een begin gemaakt met het inzetten van natuurlijke vijanden van de rups, om zo de plaagdruk te verminderen. We plaatsen nestkasten voor koolmezen en pimpelmezen, die de jonge rupsen eten. Er zijn inmiddels op vrij locaties  nestkasten geplaatst, namelijk aan de Veluwelaan, Rondweg en Rambonetweg in Wezep en Schiksweg in Oosterwolde en Vierhuizenweg in Oldebroek.

Op een aantal andere locaties wordt een speciaal bloemenmengsel ingezaaid waardoor sluipwespen en andere natuurlijke vijanden aangetrokken worden die vervolgens de jonge rupsen te lijf gaan. De bloembermlocaties worden op een ecologische manier onderhouden om ervoor te zorgen dat de veldbloemen jaarlijks terug komen. Zo hopen wel op een natuurlijke manier de verspreiding en de plaagdruk van de eikenprocessierups te verlagen.

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De rups zit vooral in zomereiken. De rupsen eten eikenbladeren, met als zichtbaar gevolg kaalgevreten bomen. De brandharen van de rups zijn voor de mens bijzonder vervelend. De haren zijn pijlvormig en de rups schiet ze af bij een bedreiging. De haren dringen binnen in de huid, de ogen en de luchtwegen. De stoffen die van de haren afkomen, veroorzaken huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind. Ook na het vertrek van de rups, zitten de haren nog in de nesten. Na jaren kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken. Ook dieren kunnen last hebben van de brandharen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u contact opnemen met de Johan Fidder. Hij is bereikbaar op het centrale nummer van de gemeente of via jfidder@oldebroek.nl.