Toespraak 'Na 75 jaar vrijheid…'

Lees hier de toespraak van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing van dinsdag 4 mei 2021.

Na 75 jaar vrijheid…

Na 75 jaar vrijheid… zetten we onszelf vanavond weer twee minuten stil. Opdat wij niet vergeten… Twee minuten om te herdenken, te gedenken. Twee minuten uit dankbaarheid voor onze vrijheid. Vorig jaar wilden we 75 jaar vrijheid groots vieren. We hadden daar, met elkaar, mooie plannen voor. Dat ging toen niet, corona kwam er tussendoor. Met het idee ‘volgend jaar beter’ schoven we alle plannen voor ons uit en keken we naar wat er wel kon. Mooie, intieme, lokale bijeenkomsten… En nu zijn we alweer een jaar verder. 76 jaar vrijheid! En ook nu kunnen we niet groots vieren. Maar we kunnen wel groots gedenken! Natuurlijk, een mooie herdenking met veel publiek, bloemen en kransen, de ‘last post’ die door de stilte breekt en een gezamenlijk zingen van het ‘Wilhelmus’… het is prachtig. Ik had het u en ons allen zo gegund. En ik wil het niet af doen met ‘volgend jaar beter’, want ook dit jaar verdienen al die mensen die in de tweede wereldoorlog, of op een moment daarna, streden voor onze vrijheid ons respect. Ook na 75 jaar vrijheid is het belangrijk dat we blijven stil staan, blijven delen. En daarom ben ik zo blij met de initiatieven die er wél zijn. Scholen die aandacht besteden aan onze geschiedenis en aan onze vrijheid. Die vertellen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, dat we het niet cadeau gekregen hebben. Aandacht voor de monumenten die er zijn.

Aandacht voor de cultuurmakelaar die met een mooie groep vrijwilligers de verhalen levend houdt door ze te delen. Natuurlijk, er zijn boeken en er zijn films. Maar levende verhalen, uit de mond van wie het heeft meegemaakt, dat blijft hangen. Bij deze mensen is de herinnering nog springlevend, ook na 75 jaar. En straks worden de verhalen doorgegeven aan onze jeugd. Op dat we niet vergeten…Vandaag herdenken we ook in Oldebroek. Vlaggen zullen half stok hangen. De stilte zal er zijn. In de dorpen doen we dat, met dank aan de Oranjeverenigingen en de vrijwilligers, al om zes uur. Dit om ons zo goed mogelijk te houden aan de richtlijnen die er nu nog zijn. Op televisie doen we dat rond de klok van 8 uur. We passen ons aan, maar laten het niet aan ons voorbij gaan. Naast het levend houden van de herinnering en de traditie zijn we, ieder voor zich maar ook met elkaar, ook op een ander vlak aan zet. En niet alleen vandaag. Alle dagen, het hele jaar, door is het aan ons de taak om die mooie en o zo belangrijke vrijheid serieus te nemen. Ons er voor in te zetten en er op een goede manier mee om te gaan.

Vrijheid is niet dat alles altijd maar mag en kan. Of dat alles wat mag ook moet. Vrijheid is ook niet dat wie het hardste roept of het meest betaalt ook daadwerkelijk bepaalt. Vrijheid is samen zorgen voor het goede, en elkaar wat gunnen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met veiligheid. Veiligheid om te kunnen zeggen wat je vindt. Veiligheid om te kunnen en durven zijn wie je bent. Maar nadenken over hoe je dat zegt en wanneer, dat hoort er ook bij! Ik las een interview met een ‘nieuwe Nederlander’, waarin stond “Vrijheid blijft alleen bestaan als we ons blijven herinneren dat het kwetsbaar is”. Wat mij betreft helemaal waar, maar daarbij, en misschien wel daar lijnrecht tegenover, gun ik u ook van harte momenten om daar even niet aan te denken; een voorjaarswandeling op de hei, een ontspannen of juist heel inspannende fietstocht, een kind dat, onderweg naar school, naar u zwaait. Dingen die lang niet overal op de wereld gewoon en vanzelfsprekend zijn. Kleine momenten om te koesteren, van te genieten.

Na 75 of 76 jaar vrijheid staan we vanavond weer twee minuten stil. En volgend jaar weer! Opdat wij niet vergeten, nooit!

Tanja Haseloop-Amsing

Burgemeester