Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Door de provincie Gelderland is, in samenwerking met terreineigenaren en gemeenten, een Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans is gezocht tussen natuur en recreatie.

Met de constructieve input van tal van bewoners, gebruikers en ondernemers op de Veluwe ligt er een plan waarin beschermen én beleven hand in hand gaan.

Het vastgestelde plan en de reactienota zijn te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.