Vergadering raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving 18 mei 2022

De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doet zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. U bent welkom om de openbare vergadering op 18 mei 2022 bij te wonen.

De geplande commissievergadering Samenleving en Bestuur van 19 mei 2022 is door gebrek aan agendapunten geannuleerd.

Wat staat er op de agenda?

Ter bespreking

  • Principeverzoek realisatie kleinschalig landgoed op het perceel Keizersweg 73-79 in Wezep.
  • Vaststelling bestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 3.
  • Instemming met Visie Entree Bedrijvenpark H2O.
  • Rapport rekenkamercommissie evaluatie gemeentelijk woonbeleid.
  • Vaststelling Meerjarenprogramma Grondbedrijf 2022 inclusief financiële besluitvorming.

Zonder bespreking

  • Vaststellen bestemmingsplan Wezep, Prinses Margrietlaan 19R1.
  • Geen zienswijze indienen op jaarstukken 2021 en begroting 2023-2026 Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV).

De commissie heeft een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending volgen

U kunt de commissievergadering ook rechtstreeks volgen via internet. Op 18 mei kan dat via het ‘beeldscherm’ op de webpagina van de betreffende vergadering, zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 16 mei contact opnemen met de griffier.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via tel. 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.