Wat heeft de gemeenteraad besloten op 28 april 2022?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 28 april 2022 verschillende besluiten genomen.

  • Benoeming en beëdiging raadscommissieleden (niet zijnde raadsleden).

Tot raadscommissielid zijn benoemd:
G.J. André (ChristenUnie); J. Evink en A. Sanders (ABO); A. van Loo en K. van de Put (CVO); N. ten Hove en G. Scholten (CDA); E.D. Draaijer en B. van Putten (SGP); D.J.P. Post en M.B.M. Werner (Duurzaam Oldebroek); L.M. van Oene en N.T. Schouten (VVD).

  • Samenstelling raadscommissies en overige posities en afvaardigingen.

De samenstelling van de raadscommissies en de invulling van een aantal overige posities en afvaardigingen vanuit de raad voor de nieuwe raadsperiode is vastgesteld.

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van burgemeester en wethouders zijn zonder bespreking unaniem aangenomen door de gemeenteraad:

  • Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning wijzigen verleende vergunning drijvend zonnepark Middeldijk 15, Hattemerbroek.
  • Aanwijzen lokale omroep Loco als lokale publieke media instelling.
  • Bekrachtigen geheimhouding Meerjarenprogramma Grondbedrijf 2022 en de exploitatieopzetten.
  • Bekrachtigen geheimhouding bijlagen ENSIA verantwoording 2021.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 28 april 2022. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.