Werkzaamheden toegang Mariënrade van start

Al langere tijd wordt er gebouwd in het gebied Zuiderzeestraat- Mariënrade. Inmiddels is de volgende fase gestart. Aannemer Knipscheer begint nu met de aanleg van de ontsluitingsweg en de parkeerplaatsen tussen de Zuiderzeestraatweg en Mariënrade.

Het gaat daarbij eerst om werkzaamheden in de grond, zoals riolering, kabels en leidingen. Aansluitend worden de nieuwe weg en de nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en bestraat. Het gebied is daarna beter bereikbaar. Inmiddels hebben de glas- en textielcontainers een andere plek gekregen. De verwachting is dat de werkzaamheden tot ongeveer half juli duren. In het najaar worden vervolgens nog bomen, struiken en andere planten aangeplant. Dichtbij de kerk worden bloembakken geplaatst.

Bewoners en gebruikers van dit gebied kunnen hinder van de werkzaamheden ervaren. De aannemer doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. De Zuiderzeestraatweg blijft gewoon te gebruiken en ook de supermarkt blijft goed bereikbaar.