Burgemeester Tanja Haseloop – Amsing verwelkomt nieuwe Nederlander

Op 12 mei 2023 is één inwoner van de gemeente Oldebroek door de naturalisatie procedure Nederlander geworden. Tijdens de ceremonie in het gemeentehuis reikte burgemeester Tanja Haseloop-Amsing één keer het “Koninklijk Besluit tot naturalisatie” uit.

De burgemeester verwelkomde de inwoner in het gemeentehuis. Onder het genot van een kop koffie/thee werd er een gezellig informeel gesprek gevoerd. Hierna volgde de officiële ceremonie. De burgemeester gaf uitleg over de rechten en plichten die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Na deze uitleg legde de genaturaliseerde inwoner de verplichte verklaring van verbondenheid af. 

Naturalisatie

De naturalisatie is een officiële bijeenkomst waarin de burgemeester aan nieuwe Nederlanders het bewijs van verkrijging van de Nederlandse nationaliteit mag uitreiken. Om voor naturalisatie in aanmerking te komen moet iemand 5 jaar in Nederland wonen of 3 jaar gehuwd zijn met een Nederlandse partner, ingeburgerd zijn en dit kunnen aantonen met het inburgeringsdiploma of een gelijkwaardig diploma waaruit blijkt dat je de Nederlandse taal beheerst. Ook mag je de afgelopen 5 jaar geen zware gevangenisstraf of een hoge boete hebben gehad.

Naturalisatie Nieuwe Nederlander