Cameratoezicht bij 't Trefpunt in Wezep

In de omgeving van Stationsweg 25(a) in Wezep - bekend als 't Trefpunt - is er per direct, tijdelijk cameratoezicht ten behoeve van de handhaving van de openbare orde. Het besluit geldt voor twee weken, vanaf 26 mei.

Deze aanwijzing wordt zo snel mogelijk ingetrokken, zodra de inzet van camera's niet langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde. Om te voldoen aan wet- en regelgeving wordt het besluit hiertoe binnenkort gepubliceerd in het Gemeenteblad op overheid.nl.

Meer informatie

Kijk voor vragen en meer informatie over het cameratoezicht in de gemeente Oldebroek op oldebroek.nl/cameratoezicht.