Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

Naar verwachting is de eikenprocessierups vanaf half mei tot en met augustus weer actief. De brandharen van de rups kunnen leiden tot klachten die lijken op verkoudheid, jeuk, roodheid en zwellingen van de huid. Gaat u naar buiten? Neem dan de maatregelen serieus. De gemeente gaat ook dit jaar, om de overlast te beperken, deze rups preventief bestrijden.

Eikenprocessierupsen zijn grijsgroene rupsen van 2-3 cm met lange, witte afstaande haren en een donkere kop. Ze leven in nesten (een soort zakvormige, grijze buidel van spinnenrag) in met name zomer- en moeraseiken. In de gemeente Oldebroek staan ongeveer 4300 van deze eiken in de openbare ruimte. Wij raden u aan om de rupsen met rust te laten.

Natuurlijke bestrijding

De gemeente Oldebroek zet, waar mogelijk, in op natuurlijke bestrijding. Dit doen wij door het aanpassen en goed beheren van de leefomstandigheden van de natuurlijke vijanden van de rups. Denk aan het maaibeheer van bermen, het aanbrengen van bloemenmengsels en het ophangen van nestkastjes. De gemeente heeft circa 400 nestkastjes opgehangen en deze worden ook gecontroleerd op het gebruik. Deze natuurlijke bestrijding draagt bij aan een lagere plaagdruk.

Zuigend bestrijden

Binnen de bebouwde kommen worden de gemeentelijke eiken twee maal per jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Wanneer er nesten worden aangetroffen wordt dit doorgegeven aan de bestrijder, deze is gespecialiseerd in het wegzuigen van nesten en rupsen. Op urgente plaatsen, zoals een speelterrein, bestrijden we nesten binnen twee werkdagen.

Biologisch bespuiten

De rupsen worden bestreden door ze te bespuiten met een biologisch middel dat alleen rupsen doodt. Deze werkzaamheden worden vanaf deze week uitgevoerd. In de gemeente Oldebroek worden alleen eiken in het buitengebied bespoten. Doordat de plaagdruk de afgelopen jaren afgenomen is en dit ook de verwachting voor komend seizoen is, spuiten wij dit jaar 600 bomen minder dan vorig jaar. Rupsen die na bestrijding nog in de boom zitten, worden op een latere datum door de bestrijder weggezogen. De gemeente bestrijdt niet bij particuliere bomen en bospercelen.

Wat kunt u zelf doen?

Verhoog de aantrekkelijkheid van uw tuin voor de natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen. Dit zijn roofinsecten, zangvogels en vleermuizen. Roofinsecten krijgt u door meer bloeiende planten. Struiken, klimop, mezenkastjes en (stromend) water trekken zangvogels aan. Vleermuizen houden zich op achter gevelbetimmeringen, dakspanten, dakpannen, spouwmuren en speciale vleermuiskasten. Klachten of meldingen over de eikenprocessierups kunt u doorgeven via gemeente@oldebroek.nl of telefonisch via (0525) 63 82 00.

Meer informatie

Via www.oldebroek.nl/eikenprocessierups kunt u zien waar in de gemeente Oldebroek welke bestrijdingsmethode wordt gebruikt, waar de nestkastjes hangen en of ze in gebruik zijn. Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan vindt u op www.processierups.nu en bij klachten kijkt u op www.thuisarts.nl.