Realisatie haventje Noorderrot stap dichterbij

Het realiseren van een kleinschalige haven met vissteiger, een voortvloeisel uit een initiatief van een aantal inwoners van Noordeinde en Kerkdorp, is een stap dichterbij gekomen. Op maandag 8 mei 2023 ondertekenden voorzitter Dick van de Streek en secretaris Driesje Boeve namens Vereniging Beheer Noorderrot en burgemeester Tanja Haseloop-Amsing namens gemeente Oldebroek de beheer- en huurovereenkomst voor de nieuw te realiseren Noorderrot haven.

Noordeinde, de kleinste kern van de gemeente Oldebroek, is binnenkort een nieuwe aanwinst rijker! Het is de enige kern in de gemeente Oldebroek die binnen afzienbare tijd over een eigen kleinschalige haven beschikt. De te realiseren haven krijgt een vissteiger, trailerplek en biedt ruimte voor 20 ligplaatsen voor bootjes van leden van de vereniging. Het idee voor de haven vloeit voort uit een initiatief van een aantal inwoners van Noordeinde en Kerkdorp.

Vereniging Beheer Noorderrot

De leden van de Vereniging Beheer Noorderrot voeren zelf veel werkzaamheden voor de nieuw te realiseren haven uit. Zij stellen alles in het werk om de haven deze zomer te realiseren zodat de inwoners van Noordeinde en Kerkdorp dit jaar nog kunnen genieten van vis- en vaarplezier in hun eigen vertrouwde omgeving.