November 2020

 • Informatiebijeenkomst voor leveranciers van warme en koude dranken

  24 november 2020

  De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) gaan de warme en koude dranken opnieuw aanbesteden. Dit gebeurt circulair. Op vrijdag 4 december van 09.00 - 11.00 uur, houden we daarom een digitale informatiebijeenkomst voor leveranciers.

 • Vergaderingen raadscommissies december 2020

  24 november 2020

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

 • Financiële steun voor verenigingen, instellingen en stichtingen

  24 november 2020

  Bent u door de coronacrisis in financiële nood gekomen met uw vereniging, instelling of stichting? Dan kunt u een beroep doen op financiële ondersteuning van de gemeente Oldebroek via de subsidieregeling ‘Vangnet C-19’.

 • Online Pietengym

  24 november 2020

  Na het succes van de Online Koningsspelen in het voorjaar, organiseert het team van Goed Bezig Oldebroek op woensdag 25 november Online Pietengym. Vanwege de coronamaatregelen kan de reguliere Pietengym in Wezep en Oldebroek niet doorgaan. Vandaar dat kinderen dit jaar thuis kunnen deelnemen door de live-uitzending van Goed Bezig Oldebroek te volgen.

 • Fietsverlichtingscampagne ‘AAN in het donker!’ van start in Oldebroek

  24 november 2020

  Goede fietsverlichting is belangrijk. Voor de veiligheid van fietsers én andere weggebruikers. Als gemeente leveren we graag een positieve bijdrage aan de bewustwording van goede fietsverlichting bij jongeren. Daarom komt het campagneteam van 'AAN in het donker' langs op woensdag 2 december 2020 van 16.30 tot 19.30 uur bij het Meidoornplein Wezep. Tijdens de actie houden we rekening met de coronamaatregelen.

 • Waardering voor onze lokale ondernemers

  24 november 2020

  Vrijdag 20 november 2020 was het de landelijke Dag van de Ondernemer. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg (Economie) overhandigde, namens het college van B&W, in iedere kern bij een lokale ondernemer een ondernemersmand. Als blijk van waardering voor alle ondernemers in de gemeente Oldebroek.

 • Lichtpuntjes

  24 november 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Nieuwe noodverordening VNOG per 18 november 2020

  19 november 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 18 november 2020 23.59 uur geldt.

 • Geef uw mening wind- en zonne-energie op de Noord-Veluwe

  19 november 2020

  Helaas konden de inwonersavonden door strengere maatregelen niet doorgaan. Natuurlijk willen we wel graag uw mening horen.

 • Gedeeltelijke lockdown gaat verder

  17 november 2020

  Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 5 november?

  17 november 2020

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 5 november 2020 verschillende besluiten genomen.

 • Geluidsonderzoek buiten bebouwde kom Oldebroek binnenkort van start

  17 november 2020

  Binnenkort start de gemeente Oldebroek met een geluidsonderzoek buiten de bebouwde kom. Bewoners van 95 geselecteerde woningen buiten de bebouwde kom van Oldebroek met een hoge geluidsbelasting op de gevels, hebben onlangs een brief van ons ontvangen. Aan de hand van de brief kunnen bewoners aangeven of ze mee willen werken aan dit onderzoek. Na dit onderzoek wordt duidelijk of de woning in aanmerking komt voor geluidsisolatie. Deelname is kosteloos en vrijblijvend.

 • Een legere restafvalcontainer? Gooi GFT in de groene bak!

  17 november 2020

  In het Oldebroeks restafval zit onterecht nog 34% GFT, dat kan beter. Van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten worden compost en biogas gemaakt. Gooi etensresten en klein/fijn snoeiafval daarom in de groene GFT-container. Niet alleen goed voor een legere restafvalcontainer, maar ook voor het milieu.

 • Waardering voor mantelzorgers

  17 november 2020

  Mantelzorgers in de gemeente Oldebroek stonden de afgelopen dagen in het zonnetje. Want zij staan iedere keer weer klaar om een naaste te ondersteunen met datgene wat hij of zij zelf niet meer kan. En dat verdient waardering.

 • Week tegen Kindermishandeling

  17 november 2020

  Kindermishandeling komt helaas nog steeds veel voor. Zo’n 3% van de kinderen groeit op in een onveilige gezinssituatie. Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. Er wordt extra aandacht gevraagd voor het voorkomen en stoppen van dit geweld.

 • Win-Win

  17 november 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Twee jonge helden uit Wezep ontvangen Heldenaward

  12 november 2020

  Kjersti van der Grift (14) en Rembrandt Seuters (10) hebben afgelopen donderdag 12 november 2020 de Heldenaward ontvangen van de gemeente Oldebroek. Ze kregen de award uit handen van burgemeester Tanja Haseloop en wethouder Liesbeth Vos, omdat ze zich tijdens de coronacrisis hebben ingezet voor anderen. Elk op hun eigen manier steken zij een hart onder de riem bij buurtgenoten en ouderen.

 • Leerlingen uit Oldebroek ontwerpen verkeersborden

  12 november 2020

  Wethouder Bob Bergkamp, wijkagent Arjan van der Hoek en BOA Allard Meijerink hebben op donderdag 12 november op de basisscholen in Oldebroek het startsein gegeven voor de actie ‘VVN Verkeersborden door kinderen’. Met deze actie gaan kinderen zelf aan de slag met het ontwerpen van verkeersborden om de snelheid van weggebruikers in de woonwijk te verlagen. Leerlingen uit de bovenbouw van de Eben Haëzer, De Timotheusschool en De Regenboog kunnen tot 30 november aan hun ontwerp werken. Na 1 december bepaalt een jury welke verkeersborden er in productie gaan. Die worden vervolgens geplaatst in Oldebroek West.

 • Raadsvergadering 12 november 2020 vervalt

  11 november 2020

  De geplande raadsvergadering op donderdag 12 november 2020 gaat niet door.

 • Advies om dit jaar geen Sint-Maarten te lopen

  11 november 2020

  11 november is de dag, dat je langs de huizen mag. Maar in Oldebroek dit jaar liever niet.

 • Online bijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe

  10 november 2020

  Met de RES bekijken we waar opwekking van duurzame energie (windmolens en zonne-energie) mogelijk is op de Noord-Veluwe. En hoe inwoners en verschillende partijen daar naar kijken. Op dit moment liggen er drie denkrichtingen voor de energiestrategie op tafel.

 • Gratis opleiding en bijscholing

  10 november 2020

  Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich gratis laten (bij-)scholen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de campagne Upgrade Jezelf, onderdeel van Regio Zwolle. Ook wij doen mee aan dit initiatief.

 • Doe mee met de Online Banenmarkt Regio Zwolle

  10 november 2020

  Op dinsdag 17 november van 10.00 tot 13.00 uur is er een online banenmarkt voor werkgevers en werkzoekenden. Heeft u personeel nodig of zoekt u een baan? Word dan lid van de LinkedIn-groep ‘Online Banenmarkt Regio Zwolle’.

 • GGD Gezondheidsmeter 2020: Vult u deze ook in?

  10 november 2020

  GGD Noord- en Oost-Gelderland voert dit najaar de Gezondheidsmeter 2020 uit. Dit is een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek onder volwassenen en ouderen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we weten hoe het met de Nederlanders gaat. Doet u ook mee?

 • Minder plastic afval: hoe doet u dat?

  10 november 2020

  In 2022 moeten we naar 100 kg restafval per inwoner per jaar, in onze gemeente is dat nu nog 224 kg. Werk aan de winkel dus! Onze afvalberg moet drastisch kleiner worden. Daarom vragen we inwoners hun afval goed te scheiden. En natuurlijk om hun afval te verminderen en zoveel mogelijk te voorkomen.

 • OldebroekCoronahulp: hulp nodig of aanbieden?

  10 november 2020

  Juist in deze lastige tijd waarin we met de tweede coronagolf te maken hebben, zijn er mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Gelukkig zijn er mensen die in deze tijd graag iets voor een ander willen betekenen. Het meldpunt OldebroekCoronahulp brengt hulpvragen en hulpaanbod bij elkaar. Want juist nu is het belangrijk dat we er in Oldebroek voor elkaar zijn.

 • Rectificatie: Aanvraag ontheffing vreugdevuur

  10 november 2020

  Als u met de jaarwisseling een vreugdevuur wilt stoken, heeft u een ontheffing nodig. Anders dan in het nieuwsbericht van 3 november stond, kunt u deze ontheffing tot en met 11 november aanvragen.

 • Blijven aanpassen

  10 november 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Pieter Lensselink nieuwe gemeentesecretaris gemeente Oldebroek

  10 november 2020

  Pieter Lensselink (58 jaar) is per januari de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Oldebroek. Het college van burgemeester en wethouders heeft de benoeming van Pieter Lensselink in de vergadering van 10 november formeel bevestigd. De selectiecommissie en de Ondernemingsraad hebben eerder al positief geadviseerd over zijn aanstelling.

 • Nieuwe noodverordening VNOG per 4 november 2020

  06 november 2020

  Vanaf woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels die gelden van 4 november 2020 tot en met 18 november 2020. Het kabinet heeft op 3 november 2020 besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Deze extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

 • Inwoners krijgen zelf invloed op hun afvalrekening

  05 november 2020

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen. Op 12 december 2019 besloot de gemeenteraad om per 1 januari 2021 diftar in te voeren.

 • Raadsvergadering 5 november live meekijken

  05 november 2020

  Op donderdag 5 november 2020 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U kunt de vergadering live meekijken via internet.

 • Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing ontbijt online met groep 6 van de Uilenhorst

  04 november 2020

  Woensdagochtend 4 november 2020 startten de leerlingen van groep 6 van basisschool De Uilenhorst in Wezep hun dag op een bijzondere manier. Zij hadden namelijk een online ontbijt met burgemeester Tanja Haseloop-Amsing.

 • Burgemeester sluit drugswoning

  04 november 2020

  Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek heeft op woensdag 4 november 2020 een woning aan de Van Houtenstraat in Wezep laten sluiten nadat er drugs in het pand was aangetroffen. De woning is gesloten voor een periode van drie maanden.

 • Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

  03 november 2020

  Met ingang van woensdag 4 november 2020, 22.00 uur geldt er een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown voor de duur van twee weken.

 • Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 5 november over?

  03 november 2020

  Donderdag 5 november 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering wordt door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Bekijken raadsvergadering’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

 • Verbouwde Erica Terpstrahal klaar voor gebruik

  03 november 2020

  Afgelopen week is de verbouwde Erica Terpstrahal opgeleverd. Ook de nieuwe kunstgrasvelden en de parkeerplaats zijn klaar voor gebruik. Wethouder Sport Bob Bergkamp overhandigde symbolisch de sleutels van de sporthal aan voorzitter Wim Jansen van korfbalvereniging Rood-Wit. Zij verhuizen naar deze locatie en nemen het beheer van het complex over van de gemeente.

 • Ondernemer: Doe mee met onderzoek mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland

  03 november 2020

  MKB-Nederland reikt om het jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat. Hiervoor is een onderzoek gestart onder de ondernemers door middel van een online enquête. Ook gemeente Oldebroek doet hier aan mee. Iedere ondernemer en zpp’er in onze gemeente kan mee doen aan het onderzoek door het invullen van een enquête.

 • Denkt u met ons mee over afval scheiden, verminderen én voorkomen?

  03 november 2020

  We zijn op zoek naar inwoners die met ons mee willen denken over afval verminderen en het goed scheiden van afval. Hoe kunnen we inwoners zo goed mogelijk helpen om hun afval goed te scheiden, te verminderen en zelfs te voorkomen? Denkt u met ons mee in een klankbordgroep?

 • Week van de Pleegzorg, ook in Oldebroek

  03 november 2020

  Deze week is het de landelijke Week van de Pleegzorg. Pleegzorg Nederland vraagt aandacht voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. En doet een dringende oproep aan mensen om vooral nu hun hart en huis open te stellen voor deze kinderen. Ook in onze gemeente zijn er mensen die hun huis maken tot een echt thuis voor pleegkinderen.

 • De jaarwisseling komt er weer aan

  03 november 2020

  De donkere maanden zijn weer begonnen en dat betekent dat ook de jaarwisseling steeds dichterbij komt. Hoewel het nog onduidelijk is hoe oud en nieuw er dit jaar uit zal zien, bent u misschien zelf al wel bezig met de voorbereidingen.

 • Wie is een held en krijgt van jou respect?

  03 november 2020

  Respect is iets van iedere dag, maar in de Week van Respect staat het vol in de schijnwerpers. Ook bij de gemeente Oldebroek besteden wij hier tijdens de week van 9 t/m 15 november 2020 aandacht aan. Tijdens deze week geven burgemeester Tanja Haseloop-Amsing en wethouder Liesbeth Vos-van de Weg allebei een gastles over respect op scholen en wordt ook de Heldenaward uitgereikt.

 • Een dag niet gelachen

  03 november 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • College presenteert sluitende meerjarenbegroting 2021

  03 november 2020

  Het college van de gemeente Oldebroek presenteert een sluitende meerjarenbegroting 2021. Ook dit jaar een lastige meerjarenbegroting vanwege de grote uitgaven in het Sociaal Domein en de gevolgen van covid-19 die nog niet helemaal in beeld zijn. Door kritisch naar de eigen organisatie te kijken en hierop te bezuinigen en de meevallende meicirculaire van het Rijk, ligt er een sluitende meerjarenbegroting. Op donderdag 5 november 2020 (19:30 uur) behandelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting. Deze vergadering is digitaal te volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad.