Denkt u met ons mee over afval scheiden, verminderen én voorkomen?

We zijn op zoek naar inwoners die met ons mee willen denken over afval verminderen en het goed scheiden van afval. Hoe kunnen we inwoners zo goed mogelijk helpen om hun afval goed te scheiden, te verminderen en zelfs te voorkomen? Denkt u met ons mee in een klankbordgroep?

Afvalberg verminderen

In 2022 willen we naar 100 kg restafval per inwoner per jaar, in onze gemeente is dat nu nog 224 kg. In 2030 moet dat van het Rijk zelfs 30 kg zijn. Werk aan de winkel dus, want we zijn nog ver van deze doelstellingen. Onze afvalberg moet drastisch kleiner worden.

Grondstoffen hergebruiken

Ons restafval bestaat nu voor 64% uit waardevolle grondstoffen zoals GFT, etensresten, papier, karton, textiel en glas. Als grondstoffen in het restafval zitten, kunnen we ze niet hergebruiken, ze worden dan verbrand. Zonde natuurlijk en verbranden is ook nog eens heel kostbaar. Daarom vragen we inwoners hun afval goed te scheiden. En natuurlijk om hun afval te verminderen en zoveel mogelijk te voorkomen.

Diftar; goed voor het milieu en portemonnee

Vanaf 1 januari 2021 voeren we diftar in. Want, restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Met diftar lopen de kosten minder op. Inwoners hebben zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenrekening. Want, zij betalen niet langer één vast bedrag voor afvalkosten, maar een vast en een variabel deel. De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat inwoners restafval aanbieden. Hoe minder restafval, hoe beter voor de portemonnee dus. Voor grondstoffen zoals gft, papier en textiel betalen inwoners geen variabele kosten.

Inwoners helpen inwoners

We begrijpen dat het niet voor iedereen makkelijk is om grondstoffen goed te scheiden, afval te verminderen en zelfs te voorkomen. Daarom geven we inwoners allerlei tips. Voor die tips kunnen we de hulp van onze inwoners gebruiken. Want, onze inwoners hebben ongetwijfeld allerlei ideeën voor ons en andere inwoners over het scheiden, verminderen en voorkomen van afval.

Aanmelden

Heeft u ideeën? Meld u dan aan voor de klankbordgroep, we zoeken zo’n 20 inwoners die met ons willen meedenken. We komen een paar keer (online of coronaproof) bijeen om ideeën uit te wisselen. De eerste keer is in november/december 2020. We vragen klankbordgroepsleden ook een digitale enquête in te vullen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.oldebroek.nl/klankbordgroepdiftar.