Week van de Pleegzorg, ook in Oldebroek

Deze week is het de landelijke Week van de Pleegzorg. Pleegzorg Nederland vraagt aandacht voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. En doet een dringende oproep aan mensen om vooral nu hun hart en huis open te stellen voor deze kinderen. Ook in onze gemeente zijn er mensen die hun huis maken tot een echt thuis voor pleegkinderen.

Het uitgangspunt bij ons is dat ieder kind onder de 12 jaar kan opgroeien in een gezin. Dat geldt bij voorkeur ook voor de oudere kinderen. Opgroeien in een gezin kan niet altijd bij de natuurlijke ouders en daarom is de oproep voor meer pleegouders echt nodig. Alleen met hun hulp zijn we in staat om kinderen een passende plek te geen, waardoor ze zo thuis mogelijk kunnen opgroeien.

Steunouders

Naast pleegouders zijn wij in deze regio ook hard op zoek naar steunouders. Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Soms speelt er zoveel in een gezin dat kinderen daar last van krijgen. Een steuntje in de rug is dan meer dan welkom. Als steunouder kunt u dit steuntje in de rug bieden door bijvoorbeeld een maaltijd te verzorgen of een middag in de week een kind uit school op te vangen. Iets voor u? Kijk op de website van het CJG Oldebroek.

Aan tafel

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg heeft vorige week ontbeten bij een pleeggezin in Oldebroek. ”Ik vond het fijn om te gast te mogen bij zijn bij dit gezin. Ik kon zo ervaringen van pleegouders en pleegkinderen horen. Men vertelde dat het pleegouderschap je wel wat kost als ouders, maar dat het je veel meer oplevert. Mijn waardering voor deze en alle andere pleegouders in onze gemeente is groot. Zij geven een kind die dat nodig heeft, voor korte of langere tijd, een warm en veilig thuis; enorm waardevol.”

Wilt u meer weten over pleegzorg? Kijk op www.pleegzorg.nl.

Volg onze webinar

De pleegzorgorganisaties en de gemeenten in deze regio organiseren op woensdag 25 november een online informatieavond over pleegzorg. U bent van harte welkom om deze webinar te volgen, van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden voor de webinar kan via www.oldebroek.nl/plekjevrij.