Help in de strijd tegen geweld

Deze weken wordt extra aandacht gevraagd voor het voorkomen en stoppen van (huiselijk) geweld. De Week tegen Kindermishandeling is net geweest en op 25 november was het de Internationale dag voor de eliminatie van geweld tegen vrouwen. U kunt ook iets doen. Wees alert als u het gevoel heeft dat iemand in uw omgeving hulp nodig heeft en zoek hulp op het moment dat u zelf met geweld te maken krijgt.

Met elkaar in gesprek

“Ik ben Sonja den Otter en werk als ambulant hulpverlener bij Moviera. Rond mijn negentiende heb ik een relatie gehad en samengewoond met een gewelddadige partner. Er waren genoeg getuigen die het geweld zagen op straat en ook zijn vrienden wisten ervan. Maar niemand greep in, omdat ze zelf ook bang voor hem waren. Als er iemand was geweest die had ingegrepen door een melding bij de politie te doen, dan had ik vast alles opgebiecht en hulp gezocht. Ik deel mijn verhaal om het taboe dat er nog steeds bestaat op het ervaren van huiselijk geweld te doorbreken en hoop er juist met elkaar over in gesprek te komen. Niet voor mezelf, maar om de hulp aan slachtoffers te verbeteren.”

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: ‘’Het verhaal van Sonja onderstreept de noodzaak van het doorbreken van taboes op alle vormen van huiselijk geweld en intimidatie. Het is, ook in onze gemeente, van het allergrootste belang dat mensen bij vermoedens van geweld in actie komen. Maar ook als mensen zelf slachtoffer zijn van geweld hoop ik dat zij erover kunnen praten. Het vergt veel moed om de eerste stap te zetten. Daarom is er in Oldebroek een deskundig Sociaal Team waar mensen terecht kunnen met hun vragen of zorgen. Iedereen kan ook gratis en anoniem bij Veilig Thuis om advies vragen. Doe dat alstublieft, en help mee in de strijd tegen geweld en dus vóór een veilige leefomgeving voor iedereen!’’

Wees alert

In een tijd waarin we elkaar minder zien, is het extra belangrijk om alert te blijven. Heeft u het gevoel dat er iets aan de hand is? Vaak klopt dat gevoel.

  • Praat met de persoon over wie u zich zorgen maakt.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis, dit kan ook anoniem.

Zoekt u hulp?

Een veilig thuis is belangrijk voor iedereen. Zéker kinderen moeten opgroeien in een fijne en liefdevolle omgeving. Helaas is dat niet altijd het geval. Is er bij u thuis sprake van huiselijk geweld? Of vermoedt u dat er bij iemand anders thuis mogelijk sprake is van mishandeling? Veilig Thuis wil u helpen. Bel gratis (en anoniem) 0800 – 2000 (24/7). Ga voor meer informatie naar www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.  

Welkom bij het Sociaal Team

U kunt voor hulp en advies ook terecht bij het Sociaal Team. Neem gerust contact op, de medewerkers helpen u graag. Bel tel. 0525 63 83 33 of mail naar sociaalteam@oldebroek.nl.