Provincie start bomenkap voor nieuwe aansluiting Wezep / H2O

Vanaf maandag 6 december start provincie Gelderland met de kap van 223 bomen en 11265 m2 bosschages in gemeente Wezep. De bomen staan op de plek van een nieuwe aansluiting op de A28 ter hoogte van bedrijvenpark H2O. De nieuwe aansluiting maakt het dorp Wezep en bedrijventerrein H2O beter bereikbaar. Hierdoor wordt Wezep ook leefbaarder. Na het uitvoeren van de werkzaamheden plant de provincie 225 nieuwe bomen aan.

Voor kap van de bomen heeft gemeente Oldebroek een Omgevingsvergunning aan provincie Gelderland verleend. Er zijn geen bezwaren gemaakt. De werkzaamheden moeten klaar zijn voor het broedseizoen van vogels in maart. Daarom start provincie Gelderland met het kappen van de bomen. De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2022 de werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting beginnen.

In het eerste kwartaal van 2022 wordt het definitieve ontwerp gepresenteerd aan de inwoners van Wezep en Hattemerbroek en andere belangstellenden. De aansluiting komt op de grens van Wezep en Hattemerbroek. De bedoeling is dat het verkeer van en naar het Hattemse deel van H2O ook via de nieuwe aansluiting gaat. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen maandag 6 december en vrijdag 17 december tussen 7.00 en 18.00 uur. Verkeer wordt via borden omgeleid. Actuele informatie over de verkeershinder vindt u op www.gelderland.nl/H2O-Wezep.

Herplant

Langs het hele wegvak komen verschillende soorten bomen die de biodiversiteit in het gebied versterken. Het gaat om soorten die niet zo gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren. Er komen ook bomen op de Voskuilerdijk en ter hoogte van de nieuwe aansluiting voor de ondersteuning van de vliegroutes van vleermuizen.

Bereikbaarheid Wezep en bedrijventerrein

De afrit van de A28 bij Wezep zit aan haar maximale capaciteit. Deze afrit wordt gebruikt door verkeer richting Wezep en Bedrijventerrein H2O. Het bedrijventerrein is nog in ontwikkeling en trekt in de toekomst naar verwachting meer verkeer aan. Om zowel verkeer goed naar, van en door Wezep te geleiden en het bedrijventerrein te faciliteren werkt de provincie Gelderland samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV aan een definitief ontwerp voor een nieuwe aansluiting op de A28. Actuele informatie over het project staat op www.gelderland.nl/H2O-Wezep.