Schulden gun je niemand!

B&W legt beleidsnota schuldhulpverlening 2022-2025 voor aan gemeenteraad.

De gemeente Oldebroek wil voorkomen dat inwoners in de schulden terechtkomen en inwoners die geldzorgen hebben ondersteunen. Inwoners melden zich bij de professionele schuldhulpverlening met een gemiddelde schuld van ongeveer € 30.000,-. Hoe groter deze schuld hoe moeilijker het is deze op te lossen. Daarom is er ook voor de komende vier jaar een beleidsnota schuldhulpverlening gemaakt. Deze legt het college van B&W voor aan de gemeenteraad.

De meest in het oog springende zaken uit de beleidsnota zijn vroegsignalering, schuldhulp voor ondernemers en het Financieel Spreekuur, maar vooral werken aan wegnemen van schroom voor het vragen van hulp.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Geldproblemen hebben kan iedereen overkomen. Een ingrijpende levensgebeurtenis, het verlies van je baan of partner, het kan zomaar grote gevolgen hebben. Vaak is er dan schaamte om hiervoor hulp te vragen. En dan gaat het niet altijd om grote bedragen, maar vaak ontbreekt ook inzicht  in de eigen situatie waardoor het zelf oplossen niet mogelijk is.’’

Mede daarom is het Financieel Spreekuur in het leven geroepen, elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de Brinkhof in Wezep. Je kunt daar terecht als je schulden hebt, maar ook als je vragen hebt over financiële regelingen, ondersteuning wilt bij het invullen van formulieren, je huishoudboekje wilt aanpassen aan je situatie en je er niet uit komt. Loopt gerust binnen, het liefst voordat de schuld hoog is!

Voegsignalering

Vanaf januari 2021 is in Oldebroek gestart met vroegsignalering. De woningcorporaties, Vitens, energieleveranciers en zorgverzekeraars geven betalingsachterstanden door aan de gemeente. Dit nadat ze zelf hebben geprobeerd om de betalingsachterstand te innen. Op het moment dat dit niet lukt wordt het signaal doorgegeven aan de gemeente. Vanuit de gemeente wordt bekeken hoe de inwoner ondersteund kan worden. Het is geen verlengde incasso maar er wordt gekeken naar de problemen die ten grondslag liggen aan het niet kunnen betalen van de rekening. De gemeente biedt dus hulp aan. Soms doormiddel van een brief, een telefoontje of door bij de inwoners langs te gaan. Met deze vroegsignalering wil de gemeente problematische schulden (schulden die niet afgelost kunnen worden) voorkomen. Momenteel wordt onderzocht of nog meer organisaties kunnen aansluiten op de vroegsignalering. Denk aan hypotheekverstrekkers, commerciële verhuurders en de gemeentelijke belastingen.

Schulphulp ondernemers

De schuldhulp aan ondernemers wordt een speerpunt voor de komende jaren. Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid waarmee faillissementen zijn voorkomen. Wanneer ondernemers toch in de schulden komen staat de gemeente klaar om ondersteuning te bieden.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: ‘’het is ongeveer 18 maanden na de start van de coronacrisis. De verwachte schuldengolf is gelukkig tot nu toe uitgebleven, waarschijnlijk mede door de landelijke en lokale steunmaatregelen. Maar nu die gestopt zijn is het nog belangrijker dat we samen blijven optrekken en als gemeente en organisaties, vrijwilligers, ondernemers en inwoners (problematische) schulden voorkomen, aanpakken en oplossen!’’