Waarom bescherming van ons grondwater in Wezep zo belangrijk is

In Wezep ligt één van de veertig grondwaterbeschermingsgebieden van Gelderland. In deze gebieden beschermen we het grondwater. Het grondwater in deze gebieden is bestemd voor ons kraanwater, daarom zijn hier regels voor opgesteld.

De grondwaterbeschermingsgebieden liggen veelal in buiten- of natuurgebieden. Maar minder bekend is dat maar liefst elf van de veertig grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland in een woonwijk, vakantiepark of bedrijventerrein liggen. En juist die onbekendheid maakt het grondwater in deze gebieden erg kwetsbaar. 

Videoboodschap wethouder Bob Bergkamp

Helpt u mee met de bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied in Wezep? 

Videoboodschap: Waarom de bescherming van ons grondwater zo belangrijk is!

40 Waterwonderen van Gelderland

De provincie Gelderland zorgt ervoor dat het grondwater waarvan ons kraanwater wordt gemaakt schoon blijft. Helaas staat de kwaliteit van het grondwater onder druk door bebouwing, bodemenergie en andere activiteiten. Als dat zo doorgaat, is er een reële kans dat het grondwater straks extra moet worden gezuiverd voordat het uit de kraan komt. Om dit te voorkomen onderneemt de provincie Gelderland actie, in samenwerking met onder andere Vitens, de waterschappen en gemeenten. De campagne ’40 Waterwonderen’ is één van deze acties.

Ontdek meer over de 40 Waterwonderen van Gelderland op de website https://water-wonderen.nl/