Gewijzigd bestemmingsplan Buitengebied Oude Weg 10a vastgesteld

Op 13 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van Oldebroek het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Weg 10a gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld volgens het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Het bestemmingsplan voorziet in een uitwerking van de bestaande mogelijkheden voor het perceel Oude Weg 10a. Hierbij wordt een mogelijkheid tot een beperkende werking ten opzichte van de locatie woningbouwlocatie weggenomen, zonder dat het perceel Oude Weg 10a wordt beperkt in de bedrijfsvoering.

Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd. Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen vanaf woensdag 30 november 2022 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.