Kappen van laan- en straatbomen in gemeente Oldebroek

In de periode vanaf januari tot maart 2023 worden er bomen gekapt in de gemeente Oldebroek. Tijdens een boomveiligheidscontrole, uitgevoerd door een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur, is gebleken dat er 53 bomen moeten worden gekapt. De reden hiervoor is de slechte vitaliteit van de bomen en het gevaar dat een boom voor de omgeving oplevert.

Redenen voor bomenkap

Er zijn verschillende redenen om een boom op onze kaplijst te zetten. Meestal betreft het bomen waarin zwammen of schimmels zijn aangetroffen, of als er een groot deel van de takken zijn afgestorven of dat er een deel van de boom verschijnselen van rotting vertonen.

Herplanten van bomen

De bomen worden, indien mogelijk, op dezelfde locatie herplant of op een nieuwe locatie binnen de gemeente Oldebroek. Op de virtuele kaart is te zien waar bomen worden gekapt. Ook kunt u de kaplijst bomen 2023 (pdf, 17kb) downloaden.

Op deze kaart is, naast de kaplijst met deze 53 bomen, ook een zogenaamde compensatielijst weergegeven. Hierin wordt aangeven op welke locatie de nieuwe boom wordt geplant als er op de kaplocatie onvoldoende ruimte is. Verder is op deze kaart ook te zien hoeveel bomen de gemeente sinds 2018 nieuw heeft aangeplant.

Verkeersoverlast

Bij sommige wegen wordt een weghelft tijdelijk afgesloten en sommige wegen worden geheel afgesloten tijdens deze werkzaamheden om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. Dit geeft enige verkeersoverlast en daarvoor vragen wij uw begrip.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact op nemen met Marco Houtzager, hij is bereikbaar per e-mail via mhoutzager@oldebroek.nl.