Vergaderingen raadscommissies november en december 2022

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 30 november en donderdag 1 december bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook digitaal volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending volgen’.

Op de agenda

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L)

woensdag 30 november 2022, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Voorstel: vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, Buurskamp.
 • Voorstel: beschikbaarstelling aanvullend krediet van € 1.050.000 voor afronding werkzaamheden herinrichting Meidoornplein.
 • Voorstel: vaststelling Uitvoeringsparagraaf Reserve Recreatie en Toerisme 2023 en beschikbaarstelling van € 73.000.
 • Voorstel: beschikbaarstelling krediet van € 105.000,- voor zonnepanelen op zwembad de Veldkamp.
 • Voorstel: wijziging begroting n.a.v. de tweede Bestuursrapportage 2022.

Gecombineerde raadscommissies Financiën & Bedrijfsvoering en Samenleving & Bestuur (F&B en S&B)

donderdag 1 december 2022, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Voorstel: vaststelling gemeentelijke belastingverordeningen 2023.
 • Voorstel: vaststelling Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldebroek (verhoging vermogensnorm).
 • Voorstel: beschikbaarstelling aanvullend krediet van € 1.076.224 voor nieuwbouw basisschool de Regenboog en voorfinanciering van € 594.671 voor de ruimte voor kinderopvang door Stichting Kindcentrum Oldebroek.
 • Voorstel: verlenging werking regio- en beleidsplan en samenwerking maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
 • Voorstel: vaststelling bestedingsplan reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen en beschikbaarstelling € 2.104.000 uit de reserve.
 • Voorstel: wijziging begroting n.a.v. de tweede Bestuursrapportage 2022.

Zonder bespreking

 • Vaststellen controleprotocol 2022 accountantscontrole jaarrekening en kennisnemen van normenkader 2022.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van b&w voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending volgen

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen via internet. Op 30 november en 1 december kan dat via het ‘beeldscherm’ op de webpagina van de betreffende vergadering, zie oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 28 november contact opnemen met de griffier.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.