Begroting 2024 unaniem vastgesteld door de raad

Tijdens de raadsvergadering op 9 november is de begroting voor 2024 unaniem vastgesteld. Het college heeft de gemeenteraad een sluitende begroting aangeboden. Er is een aantal aandachtspunten doorgegeven, waarmee het college aan de slag gaat.

Wethouder Ben Engberts: ‘We zijn blij met de unanieme instemming over de begroting. Vanwege ons verantwoorde en consistente beleid is de begroting in balans. De zorgen op langere termijn door een teruglopende rijksbijdrage, die blijven.’ In de begroting hebben we het "Oldebroek voor u - een duidelijke koers" bestuursakkoord als basis genomen, dat is uitgewerkt in het College Uitvoeringsprogramma. U kunt de begroting 20242027 bekijken op www.oldebroek.nl/financien.