Tegengaan ondermijning is gezamenlijke verantwoordelijkheid

In de gemeente Oldebroek zijn vorige week ruim 25 controles uitgevoerd in het kader van de Week tegen Ondermijning. De politie en de gemeente werkten hierin samen om de bewustwording rond ondermijning te vergroten. De controles zijn uitgevoerd in het landelijk gebied van de hele gemeente.

Burgemeester Tanja Haseloop was bij enkele controles aanwezig: “Geweldig om te zien hoe handhavers van politie en gemeente elkaar vinden in de aanpak van ondermijning. De reacties van de eigenaren van de bezochte percelen waren ook louter positief. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ondermijning tegen te gaan.“

Melden verdachte situatie

De overheid kan ondermijnende criminaliteit niet alléén aanpakken. Meldingen van inwoners en ondernemers dragen eraan bij dat criminele activiteiten worden voorkomen of sneller bestreden. Onderzoek wijst uit dat verdachte situaties niet altijd worden doorgegeven aan de politie, Meld Misdaad Anoniem of de overheid. De overheid en politie roepen getuigen van een verdachte situatie op om hiervan – ook bij twijfel – altijd melding te doen. Neem dan contact op met:

Kijk op de websites van Meld Misdaad Anoniem en de Rijksoverheid voor meer informatie over ondermijning en tips om ondermijnende activiteiten te herkennen.

Preventief en repressief

Integrale controles helpen mee om ondermijning tegen te gaan. Ze werken zowel preventief als repressief. Deze controles kunnen zich bijvoorbeeld richten op witwassen, drugs gerelateerde criminaliteit, verkeersovertredingen, illegale bewoning, slechte arbeidsomstandigheden en illegale prostitutie.