Oktober 2020

 • Gemeente Oldebroek deelt mondkapjes uit aan minimagezinnen

  27 oktober 2020

  Vanaf 30 september geldt vanuit het kabinet een dringend advies om in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen. In het openbaar vervoer en in veel scholen is een mondkapje al verplicht. Om minima in de gemeente Oldebroek tegemoet te komen, verstrekt de gemeente aan hen een aantal mondkapjes. Ook de Voedselbank Elburg/Oldebroek krijgt mondkapjes die zij verstrekken via de voedselpakketten.

 • Wie verdient de Oldebroeker Erepenning?

  27 oktober 2020

  Ieder jaar is de uitreiking van de Oldebroekse Erepenning een mooi en feestelijk moment. Mensen die zich jarenlang betrokken en enthousiast inzetten voor de Oldebroekse samenleving worden in het zonnetje gezet.

 • Houd de moed er in

  27 oktober 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Diftar en afval scheiden: hoe zit dat nou?

  20 oktober 2020

  We krijgen best wat vragen over waarom we overstappen op diftar, waarom we afval moeten scheiden en hoe dat nou zit met nascheiding. Hier leest u antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Vergadering raadscommissie Samenleving en Bestuur op 29 oktober 2020

  20 oktober 2020

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

 • Bemoeien of bekommeren?

  20 oktober 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Actie geannuleerd: 'Samen voor meer groen in de buurt'

  16 oktober 2020

  Helaas, door strengere coronaregels gaat de ‘tegel eruit, plant erin actie’ op zaterdag 17 oktober niet door. De coronaregels zijn strenger om te zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

 • Live meekijken commissievergadering Samenleving en Bestuur

  15 oktober 2020

  Op donderdag 15 oktober 2020 om 19.30 uur vergadert de commissie Samenleving en Bestuur. De vergadering is live te volgen via internet.

 • Nieuwe noodverordening VNOG per 14 oktober 2020

  15 oktober 2020

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels die gelden per 14 oktober 2020.

 • Live meekijken commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving

  14 oktober 2020

  Op woensdag 14 oktober 2020 om 19.30 uur vergadert de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. De vergadering is live te volgen via internet.

 • Aangescherpte maatregelen vanaf 14 oktober 2020

  13 oktober 2020

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. We brengen u graag op de hoogte van deze maatregelen.

 • Doet u mee aan de regentonactie? Maak gebruik van de korting!

  13 oktober 2020

  Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Heftige buien veroorzaken vaak overlast, straten of kelders kunnen onder water lopen. Door mee te doen aan de regentonactie van 5 oktober t/m 14 november 2020 kun je zelf helpen om overlast te voorkomen.

 • Live meekijken commissievergadering Financiën en Bedrijfsvoering

  13 oktober 2020

  Op dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 uur vergadert de commissie Financiën en Bedrijfsvoering. De vergadering is live te volgen via internet.

 • Afvalcoaches Allard & Martine

  13 oktober 2020

  We begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om uw afval goed te scheiden en minder restafval over te houden. Daarom helpen onze afvalcoaches Allard & Martine u graag met allerlei tips over afval scheiden, restafval verminderen én voorkomen.

 • Een klimaatbestendige straat zonder wateroverlast rondom het Meidoornplein

  13 oktober 2020

  Woont u of heeft u een bedrijf in het gebied rondom het Meidoornplein in Wezep? Dan horen we graag uw mening over de inrichting van uw straat.

 • Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

  13 oktober 2020

  Voor senioren van 65 jaar en ouder organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) Oldebroek een opfriscursus. In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe typen vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden.

 • Kom naar het Sport- en cultuurfestijn!

  13 oktober 2020

  Goed Bezig Oldebroek organiseert samen met de cultuurmakelaar op woensdag 21 oktober van 15.00 tot 16.30 uur in de Kamphal in Wezep het Sport- en cultuurfestijn. Tijdens deze middag kunnen kinderen kiezen uit verschillende leuke activiteiten, zoals tafeltennis, kickboksen, majorette, bouwen met bamboe, piano en gitaar leren spelen of muziek maken met de Van Limburg Stirumband!

 • Dank u wel!

  13 oktober 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Nieuwe beheerplannen voor de openbare ruimte van Oldebroek

  09 oktober 2020

  Op 22 september heeft het college van de gemeente Oldebroek de nieuwe beheerplannen voor de openbare ruimte voor de komende 5 jaar vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente Oldebroek de openbare ruimte beheert en onderhoudt. Het gaat dan om alles wat er in de openbare ruimte groeit en staat: de bomen en planten maar ook de wegen, lantaarnpalen en stoplichten zijn hierin bijvoorbeeld opgenomen.

 • Wat betekent diftar voor minima en inwoners met een medische indicatie?

  07 oktober 2020

  Vanaf 1 januari 2021 voeren we diftar in. Met diftar betaalt u niet langer één vast bedrag voor uw afvalkosten. U heeft zelf invloed op de afvalstoffenrekening die u betaalt. Bij de invoering van diftar houden we rekening met minima en inwoners met een medische indicatie. Maar, net als van alle andere inwoners verwachten we dat ook zij grondstoffen goed gescheiden aanbieden en daarmee kunnen ook zij de kosten beïnvloeden.

 • Vergaderingen raadscommissies oktober 2020

  07 oktober 2020

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 24 september?

  06 oktober 2020

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in de vergadering van 24 september 2020 verschillende besluiten genomen.

 • GGD Gezondheidsmeter 2020: Vult u deze ook in?

  06 oktober 2020

  GD Noord- en Oost-Gelderland voert dit najaar de Gezondheidsmeter 2020 uit. Dit is een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek onder volwassenen en ouderen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we weten hoe het met de Nederlanders gaat. Doet u ook mee?

 • Wat doet u vandaag tegen eenzaamheid?

  06 oktober 2020

  Deze week is het de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Inzet is extra aandacht voor eenzaamheid en een oproep aan alle Nederlanders om actief iets tegen eenzaamheid te doen. Met een klein gebaar kunt u het verschil maken. Zeker nu. Want in deze coronatijd voelen meer mensen, jong en oud zich (extra) eenzaam. En ook binnen de nu geldende normen en regels zijn er voldoende mogelijkheden om bij te dragen in de strijd tegen eenzaamheid.

 • Hopen op negatief nieuws

  06 oktober 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Denk mee over handhavingsbeleid Oldebroek

  05 oktober 2020

  De gemeente Oldebroek is toe aan een vernieuwd handhavingsbeleid. Het huidige beleid dateert uit 2009 en is aan een herziening toe. . In het nieuwe handhavingsbeleid wil de gemeente prioriteiten stellen die aansluiten bij de wensen van inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente zelf.

 • Een jaar burgemeester Tanja Haseloop-Amsing

  03 oktober 2020

  Vandaag een jaar geleden, op 3 oktober 2019, is Tanja (T.H.) Haseloop-Amsing geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Oldebroek. In een volle raadzaal zag het ruim toegestroomde publiek hoe Commissaris van de Koning in Gelderland de heer John Berends Tanja Haseloop beëdigde.