Denk mee over handhavingsbeleid Oldebroek

De gemeente Oldebroek is toe aan een vernieuwd handhavingsbeleid. Het huidige beleid dateert uit 2009 en is aan een herziening toe. . In het nieuwe handhavingsbeleid wil de gemeente prioriteiten stellen die aansluiten bij de wensen van inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente zelf.

We zijn dus erg benieuwd naar uw mening over waar we als gemeente extra goed op moeten letten, of misschien juist niet.

Het handhavingsbeleid gaat over de regels voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld bouwen, ruimtelijke ordening (bestemmingplannen), Drank- en Horeca, kappen van bomen, maken van uitwegen en de algemene plaatselijke verordening.

Wat vindt u belangrijk?

Veel van onze regels zijn landelijk vastgelegd. Daar kunnen we niet van afwijken. Wel kunnen we als gemeente prioriteiten stellen. Dit betekent dat we vooraf kunnen besluiten dat we aan bepaalde onderwerpen meer aandacht besteden dan aan andere onderwerpen.

Bij het stellen van die prioriteiten zijn we erg benieuwd naar uw mening. We horen heel graag van u waar we prioriteit aan moeten geven, of waar juist niet. Ook als u opmerkingen heeft over de concept-beleidsnotitie, komen we graag met u in contact. De concept-nota ligt van 6 oktober 2020 tot 18 november 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Oldebroek. Of bekijk de stukken online: