Meldpunt drugs wordt meldpunt ondermijning

Vanaf vandaag kunnen inwoners een melding maken als zij een vermoeden hebben van ondermijning. Onder ondermijning verstaan we heel veel verschillende criminele activiteiten. Simpel gezegd spreken we van ondermijning wanneer de ’onderwereld’ misbruik maakt van (faciliteiten van) de bovenwereld. Burgemeester Tanja Haseloop – Amsing: ‘’Ondermijnende criminaliteit is lang niet altijd zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de inwoners en bedrijven in de gemeente Oldebroek. Bijvoorbeeld verloedering op straat, verwaarlozing van panden, drugshandel, fraude en witwaspraktijken. Dit kan tot enorme problemen leiden. Denk bijvoorbeeld aan brandgevaarlijke situaties die ontstaan door een hennepkwekerij.’’

Inwoners konden signalen van drugsoverlast en –handel via de gemeente melden bij het Meldpunt drugs. Deze mogelijkheid wordt nu uitgebreid. Tanja Haseloop – Amsing: ‘’Dit is nodig omdat juist onze inwoners ontzettend veel meekrijgen van wat er in hun wijk speelt. Onze inwoners zijn de eersten die het merken als er ongewone dingen gebeuren. Ook het onderbuikgevoel mag men laten spreken. Als men voelt ‘hier is iets niet pluis’, dan willen we dat graag weten. Als deze informatie wordt gedeeld helpt dat om in beeld te krijgen wat er speelt in onze gemeente, en kunnen we waar nodig passende maatregelen treffen en acties inzetten. Een melding doen heeft altijd zin, u helpt onze gemeente een stukje veiliger te maken. Maar misschien komt door uw melding ook op tafel dat iemand hulp nodig heeft of in de problemen zit.’’ De melding kan anoniem gedaan worden. Als inwoners behoefte hebben om in gesprek te gaan met een medewerker van de gemeente, dan kan dat ook.

Week van de veiligheid

Het meldpunt ondermijning wordt gelanceerd in de Week van de Veiligheid. Tijdens deze week schenken gemeenten en andere organisaties extra aandacht aan bewustwording. Inwoners kunnen op meer manieren melding doen van criminele activiteiten. Bij spoed belt u altijd 112. Meldingen bij politie, zonder spoed kunnen via 0900 – 8844 doorgegeven worden. Verder kunt u een melding maken via Meld Misdaad Anoniem voor anonieme meldingen over criminaliteit en misdaad. Het meldpunt ondermijning van de gemeente Oldebroek is in het leven geroepen om op een laagdrempelige manier signalen uit de gemeente te verzamelen. Een melding maken kan via www.oldebroek.nl/meldpuntondermijning.