Natuur beschermen én beleven - Recreatiezoneringsplan Veluwe

De Veluwe is één van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken.

Daarnaast is door de provincie een Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans is gezocht tussen natuur en recreatie: beschermen én beleven. Terreineigenaren, gemeenten, bewoners, gebruikersorganisaties en ondernemers speelden daarin een belangrijke rol. Het plan, de samenvatting en een kort filmpje staan op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl

Op de meest kwetsbare plekken, bijvoorbeeld de stuifzanden, worden planten en dieren beschermd door ze meer rust te bieden. Waar nodig worden paden en routes verlegd. Op andere plekken worden de recreatiemogelijkheden juist verbeterd en extra voorzieningen aangelegd. Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende 10 jaar richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe.

Digitale informatiebijeenkomst op 23 november

Op dinsdag 23 november organiseert de provincie een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners, ondernemers en gebruikersgroepen over het Recreatiezoneringsplan. Gedeputeerde Peter van ‘t Hoog is aanwezig, net als een vertegenwoordiger van de terreinbeheerders en een aantal belanghebbenden. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Deelname is mogelijk via deze link. Aanmelden is niet nodig.

20211018 Recreatiezoneringsplan Veluwe 2021