Succesvolle bestrijding eikenprocessierups 2021

In 2021 namen we weer maatregelen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De resultaten van de verschillende maatregelen zoals het preventief bespuiten van bomen, verwijderen van eikenprocessierupsnesten, plaatsen van nestkasten en inzaaien van bloemzaden lijken succesvol.

De plaagdruk (verhouding aantal behandelde en aantal besmette bomen) was in 2021 wat lager dan in 2020. De plaagdruk is in onze gemeente 13,5% ten opzichte van 17% landelijk. De gevonden en bestreden nesten waren kleiner en het aantal nesten per boom weer minder.  In 2020 was de plaagdruk in onze gemeente 16,4%.

Aanvullende maatregelen doen het goed 

We plaatsten mezenkasten, zaaiden bloemenmengsels en gingen van regulier bermbeheer naar bloembermbeheer (we maaien minder). Om het broedsucces van mezen te behouden en misschien zelfs te verhogen vervangen we een deel van de nestkasten. In het buitengebied zorgde preventief spuiten met XenTari voor een plaagdruk van vrijwel 0% (geen bomen met eikenprocessierups).

Alternatieve bestrijdingsmiddelen 

We blijven kijken naar alternatieve bestrijdingsmethoden, zoals de inzet van feromonen (lokstoffen). Hiermee worden de mannelijke vlinders (die voortkomen uit de eikenprocessierups) weggelokt. Zo produceren de vrouwtjes minder eieren en komen er minder rupsen die voor overlast kunnen zorgen. De inzet van feromonen heeft als voordeel dat het middel geen effect heeft op rupsen van andere vlindersoorten. We volgen ook andere mogelijke alternatieven voor XenTari. En als daarmee goede praktijkervaring is opgedaan, kijken of we die binnen Oldebroek kunnen toepassen.