Wat heeft de gemeenteraad besloten op 30 september?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 30 september 2021 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Vaststelling plan van aanpak motie LHBTQ+.
  De gemeenteraad heeft op voorstel van het college van B&W besloten een plan van aanpak voor het verbeteren van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTQ+’ers vast te stellen en op Coming-Outdag, 11 oktober, de regenboogvlag te hijsen bij het gemeentehuis. Dit als uitwerking van de motie die in de raadsvergadering van 11 maart 2021 door de gemeenteraad is aangenomen.
  Het voorstel is aangenomen met 12 stemmen voor (fracties ChristenUnie, CDA, ABO, PvdA/Burgerpartij Oldebroek) en 4 stemmen tegen (fractie SGP).
 • Vaststelling Woonprogramma.
  Op voorstel van het college van B&W heeft de gemeenteraad het nieuwe Woonprogramma vastgesteld, gericht op de woningbouwontwikkelingen tot 2030 en meer sturing op woningbouw.
  Het voorstel is unaniem aangenomen. Ook is een motie over onderzoek naar de mogelijkheden van het verplichten van zelfbewoning aangenomen, met 11 stemmen voor (fracties ChristenUnie, CDA, ABO, PvdA/Burgerpartij Oldebroek) en 4 stemmen tegen (fractie SGP).

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking unaniem aangenomen:

 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Feithenhofsweg 15 (Oldebroek).
 • Algemeen belang besluit voor MFC ‘Hart van Oosterwolde’.
 • Vaststelling stedenbouwkundige opzetten en woonprogramma’s vrijkomende schoollocaties Meidoorn en Oranjeschool te Wezep, en beschikbaarstelling € 102.500,- voor sloop van de Oranjeschool in Wezep.
 • Vaststelling Paraplubestemmingsplan Oldebroek (diverse onderwerpen).

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden of de vergadering terugkijken? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 30 september 2021. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. (0525) 638200.