Vergaderingen raadscommissies oktober 2022

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare vergaderingen op dinsdag 11 oktober, woensdag 12 oktober en donderdag 13 oktober bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook digitaal volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending volgen’.

Financiën en Bedrijfsvoering (F&B)

Dinsdag 11 oktober 2022, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

 • Voorstel: vaststelling programmabegroting gemeente Oldebroek 2023-2026.

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L)

Woensdag 12 oktober 2022, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

 • Informatief: Beantwoording schriftelijke vragen CVO over project grondgebruik.
 • Voorstel: vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Weg 10a (Hattemerbroek).
 • Voorstel: nemen voorbereidingsbesluit voor Stationsweg 17-19 te Wezep.
 • Informatief: voortgang woningbouwplan Oldebroek West 3.
 • Informatief: project Versneld wonen.
 • Voorstel: gewijzigd vaststellen Ontwerp Programma Vitaal Platteland Oldebroek.
 • Voorstel: verlenen medewerking pilot digitaal publicatiebord (Oosterwolde).
 • Voorstel: vaststelling programmabegroting gemeente Oldebroek 2023-2026.

Zonder bespreking

 • Voorstel: instemmen met plan van aanpak transitie Omgevingsplan.

Samenleving en Bestuur (S&B)

Donderdag 13 oktober 2022, aanvang 20.00 uur.

Ter bespreking

 • Voorstel: instemmen met het project ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving’ en hiervoor een budget van € 45.000,- beschikbaar stellen.
 • Voorstel: geen zienswijze indienen op 3e begrotingswijziging 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) (verhoging indexering inwonerbijdrage).
 • Informatief: rapportage Sociaal Domein 2e kwartaal 2022.
 • Informatief: Onderbouwing extra boa-capaciteit.
 • Voorstel: vaststelling programmabegroting gemeente Oldebroek 2023-2026.

Zonder bespreking

 • Voorstel: vaststellen Nadere regel subsidie 2023.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda worden gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending volgen

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen via internet. Op 11, 12 en 13 oktober kan dat via het ‘beeldscherm’ op de webpagina van de betreffende vergadering, zie oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk dan dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 10 oktober contact opnemen met de griffier.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via tel. (0525) 63 82 00 of e-mail: htabak@oldebroek.nl.