Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 13 oktober over?

Donderdag 13 oktober begint om 19.00 uur de (extra) openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal. U kunt de vergadering ook digitaal volgen, zie hieronder bij ‘Bekijken raadsvergadering’.

Op de agenda

  • Voorstel: vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Weg 10a (Hattemerbroek).
    Voor de locatie Oude Weg 10a in Hattemerbroek is door de gemeente een bestemmingplan opgesteld. Het doel van dit plan is het voorkomen van eventuele nadelige effecten voor de aangrenzende locatie voor woningbouwontwikkeling (locatie “Borst”), als gevolg van het voornemen om een mestopslag te realiseren op het perceel Oude Weg 10a. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.
  • Voorstel: nemen voorbereidingsbesluit voor de locatie Stationsweg 17-19 in Wezep.
    Op 25 oktober 2021 heeft de gemeenteraad een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen voor de locatie Stationsweg 17-19 in Wezep. Het doel van dat besluit is het voorkomen van ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen, te weten de vestiging van een supermarkt of andere grote verkeersaantrekkende detailhandelsfuncties. Nu stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om dit voorbereidingsbesluit te verlengen, omdat het bestemmingsplan voor deze locatie nog niet klaar is.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.00 uur rechtstreeks via oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.