Wat heeft de gemeenteraad besloten op 13 oktober 2022?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 13 oktober 2022 verschillende besluiten genomen.

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van b&w aan de raad zijn zonder bespreking unaniem aangenomen door de gemeenteraad:

  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Weg 10a (Hattemerbroek).
  • Nemen voorbereidingsbesluit voor de locatie Stationsweg 17-19 te Wezep.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 13 oktober 2022. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, via telefoonnummer (0525) 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.