Bezoekersonderzoek Wezepse heide/Vuursteenberg

Aan de zuidoostkant van Wezep liggen deze twee mooie natuurgebieden. De verwachting is dat in de komende jaren steeds meer recreanten uit de gemeente en regio er gebruik van gaan maken. Belangrijk daarbij is de balans te vinden tussen de belangen van de natuur en die van de recreant.

Om hier op voorbereid te zijn wordt er goed samengewerkt tussen gemeente en terreineigenaren Vitens en Geldersch Landschap & Kasteelen. Een van de gezamenlijke acties is het huidige bezoekersonderzoek. Het bezoekersonderzoek is inmiddels afgerond.

U leest meer in het uitgebreide artikel in de huis-aan-huiskrant Oldebroek.

Jan Hop van Vitens en wethouder Beerd Flier bij natuurgebied Wezepse Heide/Vuursteenberg