U kleurde mee, dank u wel!

In april vroegen we u als inwoners een enquête in te vullen. Daarin stond deze vraag centraal: Wat hebben we nodig voor een gemeente waarin het goed en fijn leven is voor iedereen? De enquête is meer dan 650 keer ingevuld. Daar zijn we heel blij mee.

De vragen waren toegespitst op welzijn en gezond opgroeien. De belangrijkste conclusies die we uit de gegeven antwoorden kunnen trekken zijn:

  • 80% van de inwoners weet waar ze dorpsgenoten kunnen ontmoeten;
  • 75% vindt aandacht vanuit de gemeente voor een gezonde leefstijl belangrijk;
  • Bijna de helft van de inwoners is vrijwilliger;
  • We hebben veel tips gekregen voor wat de gemeente kan doen voor ouderen;
  • Veel inwoners uitten zorgen over alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar meer uitkomsten van de enquête en de kanttekeningen en tips van inwoners? Lees een samenvatting van de meest gegeven antwoorden en suggesties op www.oldebroek.nl/kleurgeven.

Nieuwe beleidsvisie sociaal domein

De resultaten van de enquête, en de inbreng van de gesprekken van het theater in juni, worden meegenomen in de beleidsvisie sociaal domein 2024-2027. Deze visie geeft het kader weer voor het werken in het sociaal domein en welke doelen we ons de komende jaren samen stellen.
We vinden het fijn dat zoveel mensen en organisaties input hebben gegeven. Zo kleuren we echt SAMEN onze gemeente. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in december het nieuwe beleidsplan vast.