Vergadering raadscommissie Ruimtegebruik en leefomgeving 31 oktober 2023

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare vergadering bij te wonen op dinsdag 31 oktober, aanvang 19.30 uur. De vergaderingen zijn ook online te volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending’.

Wat staat er op de agenda?

Ter bespreking:

  • Voorstel vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, Stati onsweg 17-19, wijzigen gebruiksregel.

Zonder bespreking:

  • Voorstel verlenen toestemming aangaan Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen op internet. Op dinsdag 31 oktober kan dat via het ‘beeldscherm’ / de video op de webpagina van de betreff ende vergadering. Kijk hiervoor op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk hiervoor op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreff ende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt tevens uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 30 oktober vóór 12.00 uur contact opnemen met de griffi e.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.