Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Op 1 januari 2024 treedt een belangrijke nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Hierin zijn veel regels, vergunningen en andere toestemmingen samengevoegd die gaan over onze leefomgeving. U kunt hierdoor sneller dan voorheen zien welke regels in uw eigen leef- of werkomgeving van toepassing zijn en waar u rekening mee moet houden als u van plan bent hierin iets te veranderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verbouwen van een huis.

Het is belangrijk dat u weet of u voor de uitvoering van een idee of plan een vergunning nodig hebt of niet. Dit kunt u controleren met een vergunningcheck. Ook kan het zijn dat u hiervoor geen vergunning aan hoeft te vragen, maar wel moet melden wat u gaat doen. Ook inwoners en ondernemers bij u in de buurt moeten dat doen: checken of hun plannen vergunningplichtig zijn. Want als uw buren bijvoorbeeld hun huis willen vergroten, dan kan dat van invloed zijn op uw woonsituatie.

Tot 1 januari 2024

Heeft u voor 1 januari 2024 al een vergunning ontvangen van de gemeente, de provincie of het waterschap om iets te veranderen? Dan blijft deze vergunning gewoon geldig en hoeft u geen extra actie te ondernemen. De gemeente Oldebroek neemt hiervoor sinds 11 september echter geen nieuwe verzoeken tot een bestemmingsplanherziening of -wijziging in behandeling, omdat het niet meer lukt om de ontwerpen hiervoor ter inzage te leggen.


Omgevingsloket en omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 wordt het Omgevingsloket geopend. Een nieuw online loket voor het aanvragen van een vergunning, het doorgeven van aanvullende informatie of het doen van een melding. Gemeentelijke bestemmingsplannen worden per 1 januari omgevormd tot één Omgevingsplan met informatie over de functie van hierin liggende locaties en regels die hierop van toepassing zijn.

Minder wetten en regelingen

De Omgevingswet vermindert het aantal wetten en regelingen en vergroot de mogelijkheden voor eigen initiatieven en het betrekken van de buurt wordt voor veel (bouw)plannen verplicht. Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op www.oldebroek.nl/omgevingswet, hier wordt regelmatig nieuwe informatie geplaatst. Of kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.