Druk bezochte Informatiebijeenkomst Oldebroek West 3

Op woensdagavond 30 augustus 2023 heeft de gemeente Oldebroek een informatiebijeenkomst over het nieuwbouwproject Oldebroek West 3 voor omwonenden en overige belangstellenden georganiseerd.

Wat is er afgelopen periode gebeurd?

Sinds 2021 is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Oldebroek: Oldebroek West 3. Stedenbouwkundig bureau Bügel Hajema ontwierp - samen met de gemeente en een aantal betrokken inwoners - in de periode 2021/2022 drie mogelijke ontwikkelvarianten voor deze nieuwbouwlocatie. Tijdens de coronaperiode zijn deze varianten gepresenteerd in een digitale informatieruimte. Hierin konden inwoners van Oldebroek hun mening geven over de varianten en opmerkingen en suggesties achterlaten. Veel inwoners en ook raadsleden hebben dit gedaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot twee nieuwe ontwikkelvarianten met de namen “Landschappelijke Rand” en “Tussen de Slagen”. Deze varianten presenteerden we op een speciaal hiervoor belegde informatieavond in november 2022.

Huidige stand van zaken en vervolg

De afgelopen maanden zijn de twee varianten zoals in november 2022 gepresenteerd, mede naar aanleiding van opmerkingen van bewoners en de ontwikkelingen op de woningmarkt, verder aangepast en aangescherpt. In de aangepaste varianten is ook de nieuwe locatie voor het versneld realiseren van 30 sociale huurwoningen opgenomen. Tijdens de informatiebijeenkomst op 30 augustus 2023 zijn de aangepaste varianten besproken. Bewoners en belangstellenden hebben daarbij vragen gesteld en aangegeven wat ze goed en minder goed aan de plannen vinden.

Op 12 september 2023 bespreekt de raad de ontwikkelvarianten en stelt deze vervolgens vast als basis voor het bestemmingsplan en de te maken afspraken met marktpartijen. De raad spreekt zich dan ook uit over de te volgen procedure om de 30 sociale huurwoningen versneld te kunnen realiseren. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in oktober/november 2023 ter inzage gelegd.  

Bekijk de presentatie en de ontwikkelvarianten Oldebroek West 3 (pdf, 2,21mb).

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de gemeente door een mail te sturen naar oldebroekwest3@oldebroek.nl of te bellen met tel. 0525 63 82 00.