Vergaderingen raadscommissies september 2023

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare vergaderingen op dinsdag 12 september en donderdag 14 september bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook online volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending’.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), dinsdag 12 september 2023, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel: vaststelling ontwikkelvarianten en voorkeursvariant woningbouwlocatie Oldebroek West 3;
 • Voorstel: geen Verklaring van geen bedenkingen voor bouw 30 huurwoningen in Oldebroek West 3 in kader van project Versneld wonen.
 • Voorstel: gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, de Bulten.
 • Voorstel: vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 16 (locatie Van Werven).
 • Opiniërend: principeverzoek ontwikkelen enclave percelen Keizersweg 73a-79 (Wezep).
 • Opiniërend: Inventarisatienota nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
 • Voorstel: beslissing op bezwaar besluit Wet voorkeursrecht gemeenten.
 • Informatief: evaluatie participatie bestemmingsplan Buurskamp.
 • Informatief: uitwerking en inrichting grondstoffenstation Elburg.

Zonder bespreking:

 • Voorstel: vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 19 (Wezep).
 • Voorstel: beschikbaarstelling extra budget voor de Toekomstbestendig Wonen Leningen.
 • Voorstel: delegatie aan college van B&W van vaststellen delen Omgevingsplan, nemen coördinatiebesluit en voorbereidingsbesluit.

Samenleving & Bestuur (S&B) donderdag 14 september 2023, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel: scenariokeuze project Kamphal (Wezep).
 • Informatief: toetsingskader initiatieven sport en cultuur.

Zonder bespreking:

 • Voorstel: vaststelling Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2023.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen op internet. Op dinsdag 12 en donderdag 14 september kan dat via het ‘beeldscherm’ / de video op de webpagina van de betreffende vergadering, zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).
Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’.
De vergadering wordt tevens uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 11 september vóór 12.00 uur contact opnemen met de griffie.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00, e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.