September 2020

 • Nieuwe noodverordening VNOG per 29 september 2020

  30 september 2020

  Vanaf dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels die zijn aangekondigd tijdens de meest recente persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

 • Rode Kruis paraat tijdens ONK Motocross

  29 september 2020

  Het Rode Kruis zorgt ook regionaal op veel vlakken voor hulpverlening. Bij vele grote evenementen staan de vrijwillige hulpverleners van het Rode Kruis paraat. Op zaterdag 26 september sloot wethouder Bob Bergkamp zich aan bij het team van ruim 25 hulpverleners tijdens het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) Motocross op de crossbaan in ‘t Loo.

 • Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

  29 september 2020

  Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen.

 • Gespreksavond Meidoornplein 30 september vervalt

  29 september 2020

  De geplande gespreksavond over het Meidoornplein op woensdag 30 september 2020 gaat helaas niet door. Er wordt een nieuwe bijeenkomst gepland zodra de omstandigheden dat weer mogelijk maken.

 • Opening vrachtwagenparkeerplaats in Wezep

  29 september 2020

  Op zaterdag 26 september opende wethouder Bergkamp officieel de vrachtwagenparkeervoorziening aan de Zernikestraat in Wezep. De parkeervoorziening is een initiatief van een groep chauffeurs. Wethouder Bob Bergkamp prees en bedankte de betrokken chauffeurs die zich verenigden in de Stichting Vrachtwagen Parkeervoorziening Wezep (SVPW). Ook ging een woord van dank uit naar de heer Redder van transportbedrijf Redder die met kennis, kunde en garantstelling de SVPW ondersteunt.

 • 3D Streetart in het centrum van Wezep

  29 september 2020

  Op zaterdag 19 en woensdag 23 september hebben jongeren gewerkt aan vier 3D Streetart schilderingen rond de Muziekkoepel op het Meidoornplein. De kunstwerken zetten de ondernemers van Wezep in het zonnetje door lokaal winkelen aan te moedigen. Deze workshops zijn georganiseerd door Nummer 13 Buro voor Straathoekwerk in samenwerking met de gemeente. De jongeren werden begeleid door artiest Rianne te Kaat.

 • Vraag het mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger

  29 september 2020

  Mantelzorgers doen werk van onschatbare waarde. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een naaste die zich niet alleen kan redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering; het mantelzorgcompliment in de vorm van cadeaumunten of cadeaubon.

 • Natuurlijk doe ik mee!

  29 september 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Raadsvergadering 24 september live meekijken

  24 september 2020

  Op donderdag 24 september 2020 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U kunt de vergadering live meekijken via internet.

 • In gesprek over het Meidoornplein: Doet u mee op 30 september?

  22 september 2020

  Het Meidoornplein. Een plek voor ondernemers, een plek waar inwoners elkaar dagelijks ontmoeten. Een plek waar veel gebeurt en gaat gebeuren.

 • Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 24 september over?

  22 september 2020

  Donderdag 24 september 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden plaats in de raadszaal. Onder het kopje ‘Bekijken raadsvergadering’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV. Op afspraak via de griffie is de vergadering voor publiek beperkt te volgen op een scherm in de hal van het gemeentehuis.

 • Oldebroek tegen eenzaamheid: Doe mee aan onze online workshop

  22 september 2020

  Eenzaamheid is een groot probleem. Meer dan 2.300 inwoners heeft hier dagelijks veel last van, ook jongeren. Helpt u ons in de strijd tegen eenzaamheid?

 • Samen voor een gezond Oldebroek

  22 september 2020

  Het Agnieten College en voetbalvereniging VSCO ’61 gaven op vrijdag 18 september de aftrap voor de uitvoering van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Samen voor een gezond Oldebroek’. In het bijzijn van wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Bob Bergkamp zetten zij hun handtekening onder dit akkoord. Daarmee verbinden zij zich aan de ambitie om gezamenlijk te werken aan een Gezond Oldebroek.

 • Een uitdaging voor ons allen

  22 september 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Koninklijke onderscheidingen voor zes brandweervrijwilligers

  19 september 2020

  Zes vrijwilligers van het brandweerkorps Oldebroek ontvingen op zaterdag 19 september 2020 een Koninklijke onderscheiding.

 • Preventie- en Sportakkoord Oldebroek ondertekend

  18 september 2020

  Het Agnieten College en voetbalvereniging VSCO ’61 gaven op vrijdag 18 september 2020 de aftrap voor de uitvoering van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Samen voor een gezond Oldebroek’. In het bijzijn van wethouders Liesbeth Vos- van de Weg en Bob Bergkamp zetten zij hun handtekening onder dit akkoord. Daarmee verbinden zij zich aan de ambitie om gezamenlijk te werken aan een Gezond Oldebroek.

 • Brandweer Oldebroek zoekt nieuwe collega’s

  18 september 2020

  Een droom van bijna elk kind: brandweerman of –vrouw worden. Als volwassene kan je die droom waarmaken, want Brandweer Oldebroek heeft dringend nieuwe vrijwilligers nodig en organiseert daarom op donderdag 24 september een informatieavond.

 • Vervolg commissievergadering Samenleving en Bestuur

  15 september 2020

  Op donderdag 10 september 2020 was de vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur. Niet alle agendapunten zijn aan de orde gekomen, daarom vergadert de commissie dinsdag 15 september 2020 om 19.30 uur verder vanaf agendapunt 08. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Elburgerbrug weer open, nieuwe werkzaamheden noodzakelijk

  15 september 2020

  Van maandag 31 augustus tot en met donderdag 3 september was de Elburgerbrug afgesloten wegens werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden bleek dat de schade aan de asfaltlaag en betonnen tussenlaag groter is dan vooraf ingeschat. Daarom zijn extra werkzaamheden noodzakelijk in de periode 21 september tot en met 10 oktober 2020.

 • Waar komt uw energie vandaan over 10 jaar?

  15 september 2020

  De Noord-Veluwe wil in 2030 ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit duurzaam opwekken. In de eigen regio, via zonne- en windenergie. Dit kan door het plaatsen van windmolens, of door zonnepanelen te plaatsen op daken en in het landschap. Of door een combinatie hiervan. Wat heeft uw voorkeur?

 • Doe mee met de cursus Politiek Actief!

  15 september 2020

  Vraag je je wel eens af hoe beslissingen in de gemeenteraad worden genomen? Denk je wel eens dat je het beter zou kunnen? Of wil je iets voor elkaar krijgen bij de gemeente en je weet niet hoe? Volg dan de cursus Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het. Wie weet raak je hierdoor zo geïnspireerd dat je daarna zelf actief wilt worden in de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid of raadscommissielid.

 • De zevende editie van Stoptober komt eraan: stopt u ook?

  15 september 2020

  Rokers in de gemeente Oldebroek opgelet. Nederland wordt opgeroepen om vanaf 1 oktober 28 dagen te stoppen met roken. Meer dan driehonderdduizend mensen deden de afgelopen jaren mee aan dit Nationale Stopmoment dat inmiddels groter is dan dat andere bekende stopmoment, 1 januari.

 • Past dat uniform u ook?

  15 september 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Café De Passage weer geopend

  09 september 2020

  In overleg met politie en de ondernemer gaat café De Passage in Wezep vandaag, woensdag 9 september, weer open. Vanwege een vechtpartij in Wezep afgelopen vrijdag heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek eerder besloten om het café voorlopig te sluiten.

 • Gewoon doen!

  08 september 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Jaarlijkse weginspecties

  08 september 2020

  Als gemeente werken we doorlopend aan het beheer en onderhoud van onze wegen. Daarvoor laten we als gemeente de wegen jaarlijks inspecteren door een daarin gespecialiseerd bureau, namelijk Inspectrum.

 • Extra aandacht voor lezen en schrijven

  08 september 2020

  Deze week is het de landelijke ‘Week van lezen en schrijven’. Gemeente Oldebroek en de Bibliotheek Noord-Veluwe geven hier ook graag aandacht aan.

 • Live meekijken commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving

  08 september 2020

  Op woensdag 9 september 2020 om 19.30 uur vergadert de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. De vergadering is live te volgen via internet.

 • Invoering diftar in 2021: Wethouder Bob Bergkamp legt het uit

  07 september 2020

  Vanaf 1 januari 2021 voeren we diftar in: goed voor het milieu en uw portemonnee. We willen afval verminderen en grondstoffen beter hergebruiken. Wethouder Bob Bergkamp vertelt er meer over in deze video.

 • Café De Passage voorlopig gesloten

  09 september 2020

  Vanwege de situatie van afgelopen nacht in Wezep heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek besloten om voorlopig café De Passage te sluiten.

 • Ondersteuning minimahuishoudens en armoedebestrijding krijgt meer aandacht in gemeente Oldebroek

  01 september 2020

  In Oldebroek leven ongeveer 400 huishoudens in armoede. De gemeente wil deze huishoudens beter ondersteunen. Het college van B&W heeft het uitvoeringsplan Armoede- en minimabeleid vastgesteld. Hierin staan maatregelen die de gemeente de komende jaren gaat treffen om het inkomen van minimahuishoudens te ondersteunen en om armoede in de gemeente te bestrijden. Daarnaast stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om twee partijen voor drie jaar een subsidie te verlenen.

 • Kabinet staat stil bij maatregelen tegen verspreiding corona

  01 september 2020

  Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben op 1 september 2020 in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven.