Opening vrachtwagenparkeerplaats in Wezep

Op zaterdag 26 september opende wethouder Bergkamp officieel de vrachtwagenparkeervoorziening aan de Zernikestraat in Wezep. De parkeervoorziening is een initiatief van een groep chauffeurs. Wethouder Bob Bergkamp prees en bedankte de betrokken chauffeurs die zich verenigden in de Stichting Vrachtwagen Parkeervoorziening Wezep (SVPW). Ook ging een woord van dank uit naar de heer Redder van transportbedrijf Redder die met kennis, kunde en garantstelling de SVPW ondersteunt.

Een gedurfd chauffeursinitiatief

De chauffeurs waren er van overtuigd dat zij een vrachtwagenparkeerplaats tegen een gunstig tarief konden bieden. Door zelf de vrachtwagenparkeerplaats te realiseren én beheren. Samen met  gemeentelijke financiële middelen en ondersteuning van Redder Transport is dat gelukt. Er staat nu een keurige, omheinde, verlichte en met camera’s beveiligde vrachtwagenparkeerplaats aan de Zernikestraat. “Een gedurfde uitdaging die de chauffeurs niet uit de weg zijn gegaan. Met als resultaat een prachtige parkeerplaats waar de chauffeurs terecht trots op zijn. We danken ook de firma Jan Bakker voor het vrachtwagenparkeerinitiatief op het H2O bedrijventerrein. We hebben nu twee volwaardige vrachtwagenparkeervoorzieningen in onze gemeente,” aldus wethouder Bob Bergkamp.

Lans gebroken voor andere burgerinitiatieven

De Stichting Vrachtwagenparkeer Voorziening is trots op hun resultaat. Ze vinden zichzelf een voorbeeld van het slagen van burgerinitiatieven. Ze hopen dan ook dat ze een lans gebroken hebben voor andere burgerinitiatieven. Dennis Doorneweerd, voorzitter van SVPW: “Wij hebben laten zien dat Oldebroek rijp is om meerdere burgerinitiatieven te omarmen. Oldebroek voor Mekaar.”

Structurele oplossing voor vrachtwagen parkeren

De gemeente Oldebroek verbood in 1996 het parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom van de kernen Oldebroek en Wezep. Tot ongeveer 2019 waren er een aantal tijdelijke vrachtwagenparkeerplaatsen. Vanaf 2017 werd er gezocht naar een structurele oplossing. Dit ging niet altijd even gemakkelijk. Eind 2018 kwam de oplossing met het burgerinitiatief van de Stichting Vrachtwagen Parkeervoorziening Wezep (SVPW) en het aanbod van transportbedrijf Jan Bakker om op het bedrijventerrein H2O te voorzien in een gemeentelijke vrachtwagenparkeerplaats.