Preventie- en Sportakkoord Oldebroek ondertekend

Het Agnieten College en voetbalvereniging VSCO ’61 gaven op vrijdag 18 september 2020 de aftrap voor de uitvoering van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Samen voor een gezond Oldebroek’. In het bijzijn van wethouders Liesbeth Vos- van de Weg en Bob Bergkamp zetten zij hun handtekening onder dit akkoord. Daarmee verbinden zij zich aan de ambitie om gezamenlijk te werken aan een Gezond Oldebroek.

Veel samenwerkingspartners betrokken

In het afgelopen jaar hebben veel maatschappelijke organisaties en (zorg)professionals, onder regie van de gemeente, een bijdrage geleverd aan het opstellen van het lokale Preventie- en Sportakkoord en de uitvoeringsplannen. De geplande ondertekening op 25 maart 2020 kon door de coronacrisis niet doorgaan. De nieuwe datum van 18 september valt – niet toevallig - gelijk met de start van de Nationale Sportweek. Ook nu is helaas een gezamenlijke bijeenkomst met alle partners niet mogelijk. De gemeente vraagt daarom alle partners om het Preventie- en Sportakkoord digitaal te ondertekenen.

Gezond Oldebroek

Samen met haar partners streeft de gemeente naar een Gezond Oldebroek. Oldebroek wil een gemeente zijn waar kinderen, volwassenen en senioren gezonde keuzes maken en een gezonde leefstijl hebben. 
Wethouder Liesbeth Vos-van de Weg: “Samen voor gezonde keuzes, samen voor een gezond Oldebroek, dat is onze gezamenlijke ambitie. We doen al veel. Denk aan Goed Bezig waarin organisaties en bedrijven samenwerken om jongeren te stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl. Denk ook aan het alcoholconvenant met de sportclubs, aan rookvrije gebouwen, aan maaltijdvoorzieningen voor ouderen of aan hulp voor mensen met een verslaving. Maar daarnaast is nog meer mogelijk. Wij willen samen met onze partners nog meer en beter de inwoners, jong en oud, laten zien dat het maken van gezonde keuzes niet saai, onsmakelijk of vervelend hoeft te zijn.” 

Doelen 

Oldebroek haakt aan bij de preventie- en sportakkoorden van de rijksoverheid. In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken over de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De ambitie van het Nationaal Sportakkoord is om te zorgen dat iedereen een leven lang zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport kan hebben. Wethouder Bob Bergkamp: “Samen met onze partners hebben wij deze nationale akkoorden vertaald naar een Preventie- en Sportakkoord voor de gemeente Oldebroek en naar praktische afspraken over de uitvoering daarvan. Het rijk heeft ons daarvoor een budget toegekend. Wij realiseren ons dat het maken van gezonde keuzes niet voor iedereen gemakkelijk is. Hiervoor werken we intensief samen en leggen slimme verbindingen tussen bestaande en nieuwe activiteiten. We gaan concreet aan de slag met het uitvoeringsprogramma. Daarin staat bijvoorbeeld dat verenigingen meer gaan samenwerken en dat we onze jeugd beter willen laten bewegen. In jaarplannen laten we zien welke activiteiten we gaan uitvoeren, wie dat doet en op welke wijze. Elke twee jaar evalueren we het proces en sturen bij waar nodig.”

Vervolg

Er worden regieteams gevormd die de uitvoering van de jaarplannen gaan coördineren. De regieteams gaan ook over het besteden van de uitvoeringsbudgetten. De eerste resultaten zijn in het voorjaar van 2021 bekend. Indien de omstandigheden het toelaten, worden deze in een bijeenkomst gepresenteerd aan de samenwerkingspartners.