Samen voor een gezond Oldebroek

Het Agnieten College en voetbalvereniging VSCO ’61 gaven op vrijdag 18 september de aftrap voor de uitvoering van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Samen voor een gezond Oldebroek’. In het bijzijn van wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Bob Bergkamp zetten zij hun handtekening onder dit akkoord. Daarmee verbinden zij zich aan de ambitie om gezamenlijk te werken aan een Gezond Oldebroek.

In het afgelopen jaar hebben veel maatschappelijke organisaties en (zorg)professionals, onder regie van de gemeente, een bijdrage geleverd aan het opstellen van het lokale Preventie- en Sportakkoord en de uitvoeringsplannen. Door de coronacrisis kan de gezamenlijke ondertekening niet doorgaan. Daarom vraagt de gemeente alle partners om het Preventie- en Sportakkoord digitaal te ondertekenen.

Gezond Oldebroek

Samen met haar partners streeft de gemeente naar een Gezond Oldebroek. Oldebroek wil een gemeente zijn waar kinderen, volwassenen en senioren gezonde keuzes maken en een gezonde leefstijl hebben. Wethouder Liesbeth Vos-van de Weg: “We doen samen al veel. Denk aan Goed Bezig waarin organisaties en bedrijven samenwerken om jongeren te stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl. Denk ook aan het alcoholconvenant met de sportclubs, aan rookvrije gebouwen, aan maaltijdvoorzieningen voor ouderen of aan hulp voor mensen met een verslaving. Maar daarnaast is nog meer mogelijk. Wij willen samen met onze partners nog meer en beter de inwoners, jong en oud, laten zien dat het maken van gezonde keuzes niet saai, onsmakelijk of vervelend hoeft te zijn."

Doelen

Oldebroek haakt aan bij de preventie- en sportakkoorden van de Rijksoverheid. Deze zijn samen met partners vertaald naar een lokaal akkoord. Wethouder Bob Bergkamp: “Wij realiseren ons dat het maken van gezonde keuzes niet voor iedereen gemakkelijk is. Hiervoor werken we intensief samen en leggen slimme verbindingen tussen bestaande en nieuwe activiteiten. We gaan concreet aan de slag met het uitvoeringsprogramma. Daarin staat bijvoorbeeld dat verenigingen meer gaan samenwerken en dat we onze jeugd beter willen laten bewegen. In jaarplannen laten we zien welke activiteiten we gaan uitvoeren, wie dat doet en op welke wijze. Elke twee jaar evalueren we het proces en sturen bij waar nodig.”