September 2021

 • Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg blij met WSP ‘Regiotour’

  24 september 2021

  Op woensdag 22 september 2021 heeft het Werkgeversservicepunt regio Zwolle (WSP) met een vintagebus een aantal ondernemers in de gemeente Oldebroek bezocht. Het WSP heeft als belangrijkste doel om kandidaat werknemers en ondernemers te koppelen aan elkaar. Ook kan het dan gaan om inwoners die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

 • Meerjarenbegroting gemeente Oldebroek 2022-2025 gunstiger dan verwacht

  23 september 2021

  Het college van B&W van de gemeente Oldebroek is blij en dankbaar te kunnen melden dat de meerjarenbegroting 2022-2025 gunstiger is dan gepresenteerd in de Perspectievennota 2022. Dit komt door het effect van de Meicirculaire, maar vooral door de extra middelen die het Rijk heeft toegezegd voor jeugdhulp. Daarnaast pakt de herverdeling van het gemeentefonds per 2023 gunstig uit voor onze gemeente.

 • Prikken zonder afspraak in Oldebroek

  21 september 2021

  GGD Noord- en Oost-Gelderland is op dinsdag 28 september en dinsdag 26 oktober aanwezig in De Zwikmeule, Oldebroek voor extra informatie en voorlichting over het coronavirus en de coronavaccinatie. De locatie is ingericht als tijdelijke locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder eerst een afspraak te maken.

 • Opfriscursus Rijvaardigheid voor 65-plussers

  21 september 2021

  Met een veilig gevoel met uw auto de weg op? Binnenkort kunnen 65-plussers een opfriscursus Rijvaardigheid volgen, georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Elburg/’t Harde. Dat gebeurt in samenwerking met gemeente Elburg en in opdracht van ROV Oost-Nederland. Ook inwoners uit gemeente Oldebroek zijn van harte welkom om mee te doen.

 • Vraag het mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger

  21 september 2021

  Mantelzorgers doen werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor een naaste die zich niet alleen kan redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering; het mantelzorgcompliment. U kunt tot en met 15 oktober 2021 uw mantelzorger opgeven voor het mantelzorgcompliment.

 • Inwoners gemeente Oldebroek uitgedaagd voor Olympische tocht

  21 september 2021

  “Na een zomer vol met diverse sporten, dagen we nu de inwoners van de gemeente Oldebroek uit om in beweging te komen. Tijdens de Nationale Sportweek kunnen alle mensen mee doen aan een Olympische tocht.” Aan het woord is Ingrid Bijker, buurtsportcoach van Goed Bezig Oldebroek. Dit doe je niet alleen, maar in teamverband. Met als doel om samen in beweging te zijn.

 • Financiële steun voor betere toegankelijkheid Boerderijmuseum

  21 september 2021

  Vrijwilligers van het Boerderijmuseum de Bovenstreek in Oldebroek hebben de afgelopen coronamaanden gebruikt om plannen te maken voor de toekomst, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen. De wens om voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden en de moeilijke toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking waren aanleiding om iets te doen aan de krappe entree.

 • Overal en altijd

  21 september 2021

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Live meekijken gecombineerde commissievergadering Samenleving & Bestuur en Financiën & Bedrijfsvoering

  16 september 2021

  Op donderdag 16 september 2021 vergadert de gecombineerde commissie Samenleving & Bestuur en Financiën & Bedrijfsvoering om 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • College van B&W op werkbezoek bij Stichting tot Behoud van Erfgoederen en Senioren Woonfonds op Landgoed Vogelenzang

  16 september 2021

  Op dinsdag 14 september 2021 was het college van B&W van de gemeente Oldebroek op werkbezoek bij de Stichting tot Behoud van Erfgoederen en Senioren Woonfonds op Landgoed Vogelenzang in Hattemerbroek. Het college was enthousiast over de plannen waarover zij werden geïnformeerd.

 • Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

  14 september 2021

  Vanaf 25 september 2021 kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan.

 • Werkgeversservicepunt: altijd een aanspreekpunt in de buurt

  14 september 2021

  Als een werkgever wil weten hoe de arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen, ondersteuning bij een subsidieaanvraag nodig heeft of op zoek is naar personeel, dan kan hij terecht bij Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle. Met 35 professionals, werkzaam bij 13 gemeenten en UWV in de arbeidsmarktregio Zwolle, is er altijd een aanspreekpunt in de buurt.

 • Financieel Spreekuur vanaf nu op dinsdagochtend

  14 september 2021

  Heeft u vragen over geld? Of over wetten en regels? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Dan bent u van harte welkom op het Financieel spreekuur. Vanaf 1 september is het spreekuur elke dinsdagochtend in plaats van elke vrijdagochtend.

 • Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid

  14 september 2021

  Het is u misschien niet ontgaan, vorige week was het de Week van Lezen en Schrijven. Landelijk wordt er in deze jaarlijkse week extra aandacht besteed aan het belang van kunnen lezen en schrijven, ook in Oldebroek. Zo was er onder andere een bijeenkomst voor taalvrijwilligers in de Talter.

 • BOA studenten gaan de straat op

  14 september 2021

  Rond het Meidoornplein in Wezep wordt de komende weken extra gehandhaafd. Onze BOA’s worden namelijk ondersteund door studenten die de opleiding voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) volgen.

 • Noord-Veluwse scholen strijden tegen elektronisch afval!

  14 september 2021

  Tien basisscholen uit de gemeenten Elburg, Oldebroek, Harderwijk, Putten, Ermelo en Nunspeet doen van 13 september tot en met 7 oktober mee met de E-waste Race. Het project is officieel van start gegaan met een kick-off op basisschool de Wegwijzer. Wethouder Bergkamp was daar bij aanwezig.

 • Asfalteringswerkzaamheden Bovenheigraaf, Zoutlanddreef en Nieuwlandsweg

  14 september 2021

  De Bovenheigraaf, vanaf het viaduct A28 tot en met de Zoutlanddreef in Wezep zijn van maandag 20 september tot en met vrijdag 24 september 2021 afgesloten voor al het doorgaande verkeer.

 • Komt u het ontwerp Openbare ruimte Hart van Oosterwolde bekijken?

  14 september 2021

  Op dinsdag 21 september tussen 18.00 en 20.45 uur zijn inwoners van Oosterwolde van harte welkom in buurthuis De Heerdt.

 • Voor als het er nog niet van gekomen is…

  14 september 2021

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Live meekijken commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving

  14 september 2021

  Op dinsdag 14 september 2021 om 19.30 uur vergadert de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Schoolgaande jeugd leert veilig om te gaan met landbouwverkeer

  13 september 2021

  Kinderen op het platteland delen de weg met landbouwverkeer. De wegen zijn er niet zo breed en de voertuigen zijn groot. Om het risico van een ongeluk op het platteland te verkleinen organiseerde de gemeente vandaag twee verkeerspraktijklessen op basisscholen in Oosterwolde en Noordeinde.

 • GGD start met DTP/BMR-vaccinaties voor kinderen geboren in 2012

  08 september 2021

  GGD Noord- en Oost-Gelderland begint in september met de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Dit najaar gaat het om de vaccinaties tegen BMR (bof, mazelen en rodehond) en DTP (difterie, tetanus en polio). Jongens en meisjes die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een persoonlijke uitnodiging van het RIVM.

 • Vergaderingen raadscommissies september 2021

  07 september 2021

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

 • Dat had ik jaren eerder moeten doen

  07 september 2021

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Koninklijke erepenning voor imkervereniging eindelijk uitgereikt

  06 september 2021

  Op zaterdag 4 september ontving Imkervereniging Wezep-Hattem-Oldebroek de Koninklijke erepenning uit handen van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing. Oorspronkelijk zou deze uitreiking plaatsvinden tijdens een grootse viering van het 100-jarige bestaan op 7 juli 2020, maar vanwege de coronasituatie werden noodgedwongen zowel de uitreiking als festiviteiten uitgesteld. In het kader van het jubileum zijn er wel al een nieuwe bijenstal en educatieruimte gebouwd en is de bijentuin opnieuw ingericht.

 • Groot onderhoud A50, tussen Heerde en Vaassen

  16 september 2021

  Rijkswaterstaat voert van 20 september tot 6 december groot onderhoud uit aan de A50, tussen Heerde en Vaassen. De verkeershinder betreft voornamelijk nacht- en weekendafsluitingen en minder beschikbare rijstroken. Hou rekening met een extra reistijd van circa 30 minuten en een snelheidsbeperking van 90 km per uur.

 • Kamerleden en burgemeesters: minister, kom snel met verbod op designerdrugs en lachgas

  01 september 2021

  Op dinsdag 31 augustus bezocht een brede delegatie van de Tweede Kamer de gemeenten Elburg en Oldebroek. Onder leiding van burgemeester Jan Nathan Rozendaal van de gemeente Elburg en burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek spraken de Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers met verschillende partijen en personen over de problemen door en gevolgen van designerdrugs zoals 3-MMC, lachgas en de noodzaak om snel tot een verbod op de werkzame bestanddelen van deze soorten drugs te komen.