Dorpshuizen zijn belangrijk voor de samenleving

In iedere kern van de gemeente Oldebroek staat een dorpshuis. Dat vinden we belangrijk, bijvoorbeeld voor de leefbaarheid van dat dorp en daarom besteden we er ook veel geld aan. De gemeenteraad wil graag meer informatie over het gebruik van de dorpshuizen. Dan is het ook gemakkelijker om goede keuzes te maken over het besteden van het geld. Dit kwam ook uit een onderzoek naar maatschappelijk vastgoed door de rekenkamer: “Er moet een beter inzicht komen hoeveel mensen daadwerkelijk ieder jaar gebruik maken van de faciliteiten van de dorps- en gemeenschapshuizen, zodat ieder jaar duidelijk wordt welk bedrag er per inwoner van het dorp besteed wordt om het dorps- en gemeenschapshuis in stand te houden”.

Vanuit deze vraag naar informatie is eind vorig jaar een onderzoek gestart naar de dorpshuizen. Toen de dorpshuizen allemaal op slot waren vanwege de coronamaatregelen hebben de vrijwilligers in de besturen meegedacht over dit beleidsstuk. We hebben digitale bijeenkomsten met elkaar gehad. Dat vroeg best wat van de vrijwilligers, vooral omdat het zo haaks staat op de ontmoetingsfunctie waar dorpshuizen zo belangrijk voor zijn. Tijdens deze bijeenkomsten bleek met welk een enthousiasme deze vrijwilligers hun dorpshuis laten zijn wat het is.

Het resultaat is nu een notitie over de dorpshuizen in de gemeente Oldebroek. Het college ziet geen aanleiding om in de wijze van samenwerking en financiering substantiële wijzigingen door te voeren. Met elk dorpshuis zijn en worden maatwerk afspraken gemaakt. Behalve onderzoeksresultaten staat er in notitie ook een visie op dorpshuizen.

Aanbevelingen

Omdat dorpshuizen allemaal verschillend zijn en vóór en door het dorp zijn ontstaan ondersteunt de gemeente ze ook op verschillende manieren. Alleen naar de cijfers kijken is daarbij niet voldoende. De eerste aanbeveling is dat er bij het toekennen van een subsidie voorwaarden worden opgenomen, die bij de verantwoording van de subsidie door het college getoetst worden.
Daarnaast is een aanbeveling om subsidies voor het beheer en exploitatie van sportaccommodaties die gehuisvest zijn in een dorpshuis uit de gemeentelijke begrotingspost voor de dorpshuizen te halen en onder de post sport te scharen. Op deze manier wordt duidelijker waar de gemeente het geld aan besteedt.

Waardevol

“We zien het enthousiasme en de eigenheid van onze dorpshuizen. Ieder dorp maakt het huis dat bij hen past en dat is ook meteen de kracht” aldus wethouder Bob Bergkamp. “Daar past een faciliterende rol van de gemeente bij, die maatwerk biedt”.