Nieuwe aanbesteding Wmo dagbesteding gemeenten Noord-Veluwe

De colleges van de zeven gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde hebben ingestemd met het uitschrijven van een nieuwe aanbestedingsronde voor de Wmo dagbesteding. Dit betreft de reguliere en arbeidsmatige dagbesteding.

Wethouder Willem Krooneman, van de gastheergemeente Elburg, ziet dit als de juiste route om de hulp in de groepsbegeleiding goed te organiseren: “In het voorjaar hebben wij een eerdere aanbestedingsprocedure afgerond. Achteraf is gebleken dat niet alle inwoners terecht konden bij een passende aanbieder. Ook bleek dat er een onjuiste berekening ten grondslag ligt aan de kostprijs.”

Wethouder Willem Krooneman betreurt deze gang van zaken: “Het gaat om de ondersteuning aan onze inwoners. Die moet goed zijn geregeld. Wij vinden het van belang dat onze aanbieders een reëel tarief ontvangen voor de hulpverlening die zij leveren. Het is daarom nodig om een nieuwe aanbestedingsprocedure te organiseren.”

Nieuwe inkoopronde

De huidige aanbieders van de Wmo dagbesteding krijgen de keuze voorgelegd of zij willen blijven leveren volgens de afspraken die gemaakt zijn in de aanbesteding van dit voorjaar, of dat zij willen inschrijven op de nieuwe aanbestedingsprocedure. Iedere aanbieder mag voor zichzelf de keuze maken. Wethouder Willem Krooneman wil eventuele onzekerheid bij cliënten wegnemen: “Wij staan voor onze taak: iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die nodig is. Die ondersteuning moet passend en van kwaliteit zijn.”

Naar verwachting starten de gesprekken over de openbare aanbesteding voor de Wmo dagbesteding in oktober. Alle bij de gemeenten bekende zorgaanbieders voor de begeleiding groep regulier en arbeidsmatig ontvangen hierover persoonlijk bericht. Daarnaast kunnen ook nieuwe zorgaanbieders op de aanbesteding inschrijven.