Overal en altijd

Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

Als burgemeester heb ik verschillende rollen. Ik houd me bezig met het gemeentebestuur, met beleid, openbare orde en veiligheid en ik ben natuurlijk uw burgermoeder. Als burgemeester wil ik er voor iedereen zijn en dat geldt ook zeker voor mijn rol als burgermoeder.
In de afgelopen periode hebben we, binnen de gemeente Oldebroek, heel wat voor de kiezen gehad. Verschillende branden, hoogspanningsmasten die omvielen en meerdere ernstige ongelukken. Ook de afgelopen week werd beheerst door zo’n ongeluk. Een ongeluk dat er voor zorgt dat voor heel veel mensen de toekomst opeens zo anders is. Wat een week geleden nog zo vanzelfsprekend was is dat nu niet meer, nooit meer. Een zoon, een broer, een vriend, zomaar uit het leven gerukt. Van het een op het andere moment. De nachtmerrie van iedere ouder is dan ineens werkelijkheid.

En natuurlijk, ook dan wil je er zijn. Meeleven, betrokken zijn. Woorden zijn dan soms moeilijk te vinden. En ook niet altijd nodig. Er zijn is vaak genoeg. Dat geldt overigens echt niet alleen voor burgemeesters! Weten dat je er, op de moeilijkste momenten van het leven, niet alleen voor staat geeft steun en kracht.

We hebben al vaker gezien, bijvoorbeeld in de corona-crisis, dat er uit hele vervelende, verdrietige situaties toch iets moois kan ontstaan.
De herinneringstocht die de vrienden van het jonge Wezepse slachtoffer deze week hebben georganiseerd is daar een sprekend voorbeeld van. Jonge mensen die elkaar opzoeken in hun schrik, verbijstering en in hun verdriet. Maar niet alleen elkaar. Ze waren en zijn er ook voor de familie, hebben hen door die vreselijke eerste dagen gedragen. Daar kan ik alleen maar waardering voor hebben! Ontroerend, indrukwekkend en bijzonder. Allemaal op hun eigen manier, op hun eigen toonhoogte. Samen. Met elkaar, voor elkaar. Praten, lachen, huilen, heel stil of juist luid. Kaarsjes, bloemen, een spandoek en graffiti.

Het was voor mij bijzonder daarbij even kort aanwezig te mogen zijn. Want als burgermoeder ben ik er graag voor iedereen. Gewoon om er te zijn. Samen.

Tanja Haseloop-Amsing
Burgemeester