Gemeente Oldebroek komt met project Versneld Wonen

Er is een grote behoefte aan woningen, ook in de gemeente Oldebroek. Vooral nu, op korte termijn. Voor de zomer heeft de gemeente Oldebroek gewerkt aan het realiseren van flexwoningen om ook op korte termijn voldoende woonruimte aan te kunnen bieden. De gemeente Oldebroek geeft een vervolg aan dit traject met het project ‘Versneld Wonen’.

Op 22 juni werd er in de raadszaal van het gemeentehuis gesproken over het project ‘Flexwonen’. Toen werd duidelijk dat inwoners en raadsleden een ander beeld en een andere verwachting hadden bij de uitwerking van dit project. Daarom heeft het college van B&W na deze vergadering besloten een pauze in te lassen. Die pauze is gebruikt om na te denken over de (her)nieuw(d)e uitgangspunten voor, overwegingen bij en de nieuwe aanpak voor de uitdaging waarvoor we staan. We noemen dat project ‘Versneld Wonen’, want de uitdaging op de woningmarkt blijft: er is op korte termijn behoefte aan woningen, ook in de gemeente Oldebroek. 

Inbreng inwoners belangrijk

In het project Versneld Wonen gaat de gemeente met inwoners van alle kernen in gesprek over mogelijkheden om tot extra woonruimte te komen. Er zijn daarvoor meer opties denkbaar dan alleen de realisatie van nieuwe flexwoningen. De inbreng van onze inwoners is hierbij belangrijk. Met de inbreng vanuit de verschillende kernen willen we komen tot oplossingsrichtingen voor de gemeentelijke woonopgave op korte termijn.

Raadscommissie bespreekt projectaanpak

Op woensdag 12 oktober bespreekt de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving de projectaanpak. Deze openbare vergadering begint om 19.30 uur en is in de raadszaal in het gemeentehuis. U bent welkom!