Plaatsing tijdelijke pin-kiosk in Wezep komt in zicht

Wezep heeft op dit moment één pinautomaat van Geldmaat. Deze staat bij de Plus supermarkt. De gemeente vindt het belangrijk dat er snel een nieuwe locatie beschikbaar komt en is hierover voortdurend in gesprek geweest met Geldmaat.

De gemeente heeft begin dit jaar een vergunning afgegeven aan Geldmaat voor de plaatsing van een tijdelijke pin-kiosk. Eind vorige week zijn de bezwaar- en beroepstermijnen afgelopen. Geldmaat kan nu naar verwachting binnen twee tot vier weken de pin-kiosk daadwerkelijk plaatsen. 

In gesprek

Het college is in gesprek met Geldmaat om ervoor te zorgen dat de plaatsing van de tijdelijke pin-kiosk snel wordt gerealiseerd. “De verwachting is dat Geldmaat binnen twee tot vier weken deze pinautomaat kan plaatsen”, zegt wethouder Ben Engberts. “Gelukkig komt plaatsing van de tijdelijke pin-kiosk in Wezep daarmee in zicht. Een permanente pinautomaat komt er wanneer de infrastructurele werkzaamheden op het Meidoornplein afgerond zijn.” Het is nog niet duidelijk of de pinautomaat bij de Plus supermarkt ook tot die tijd blijft bestaan. Deze pinautomaat staat binnenin het gebouw, de gemeente heeft hierover geen zeggenschap. 

Geldmaat kan pin-kiosk nu gaan plaatsen

De gemeente vindt het belangrijk dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe pinlocatie komt en is hierover doorlopend in gesprek geweest met Geldmaat. Geldmaat heeft vervolgens tijdig de vergunning aangevraagd voor een tijdelijke pin-kiosk aan het Meidoornplein 83 in Wezep. Deze aanvraag is door de gemeente in februari 2022 toegekend. 

Op deze beslissing van de gemeente was, zoals gebruikelijk, bezwaar mogelijk. Er is in deze periode één bezwaarschrift ontvangen. Na de uitspraak van de bezwaarcommissie heeft de gemeente een aanvullende motivering gemaakt. Het besluit de vergunning te verlenen is daardoor blijven staan. Op deze beslissing was tot eind vorige week ook beroep mogelijk. Geldmaat was in afwachting van deze beroepsprocedure en kan nu aan de slag met de daadwerkelijke plaatsing van de pin-kiosk. 

Pin-kiosk langer toegankelijk

De pin-kiosk is iedere dag van de week geopend van 06.00 tot 23.00 uur, net zoals de meeste Geldmaten in Nederland. Door plaatsing van de pin-kiosk wordt de mogelijkheid tot pinnen in Wezep met twee uur per dag uitgebreid, daarnaast is de pin-kiosk ook op zondag toegankelijk. Sinds 2020 zijn Geldmaten ’s nachts gesloten om overlast te voorkomen en plofkraken tegen te gaan.