Landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

Hoe gaat het met de inwoners van GGD Noord- en Oost-Gelderland na tweeënhalf jaar corona?

De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Noord- en Oost-Gelderland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doet de GGD in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Vragenlijst

Meer dan 55.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf week 36 (maandag 5 september - vrijdag 9 september) een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Extra meting

De GGD Gezondheidsmonitor wordt normaal gesproken eens per vier jaar uitgevoerd. Nu is er een extra meting waarbij er ook wordt gekeken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met deze resultaten bekijkt de GGD per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Deelname

Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Deelname is vrijwillig. GGD Noord- en Oost-Gelderland stelt uw deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op onze levens.

De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers? Bekijk de privacyverklaring

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Dan kunt u contact opnemen met onderzoek@ggdnog.nl of 088 443 30 00, of bekijk het nieuwsbericht op de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland.