Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 29 september over?

Donderdag 29 september begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Ter bespreking

  • Voorstel om geen zienswijze in te dienen op de 1e en 2e begrotingswijziging 2022 ODNV (Omgevingsdienst Noord-Veluwe) (uitbreiding formatie en uitvoeringskosten).

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

  • Wijzigen samenstelling raadscommissies.
  • Verlenen toestemming voor wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).
  • Vaststellen Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer.
  • Vaststellen Verordening nadeelcompensatie gemeente Oldebroek (onder de Omgevingswet).

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht

Over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan is er de mogelijkheid tot spreekrecht voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Contact

Voor vragen over de vergadering en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.